Κλειστό το Τμήμα Υπερήχων του “Αγλαϊα Κυριακού”

 

A΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

« ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ »

N.Π.Δ.Δ.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

Αθήνα 24/2/2012

 

Προς : Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΝΑΠ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΣ ΟΕΝΓΕ

Επιστημονικό Συμβούλιο του ΠΓΝ «Π.& Αγλαΐα Κυριακού»

5μελης επιτροπή της ΕΙΝΑΠ του ΠΓΝ «Π.& Αγλαΐα Κυριακού»

Διευθυντές όλων των κλινικών τουΠΓΝ «Π.& Αγλαΐα Κυριακού»

 

 

Σας ενημερώνω ότι το τμήμα κλασικής ακτινολογίας και υπερήχων του Νοσοκομείου παίδων «Π. Αγλαϊα Κυριακού» για τις επόμενες 5 ημέρες παραμένει ακάλυπτο από ειδικευμένους ακτινολόγους, οι περισσότεροι δε των ειδικευόμενων δεν γνωρίζουν καθόλου υπερήχους.

Το πρόβλημα της έλλειψης ιατρών στο τμήμα μας είναι γνωστό στη Διοίκηση του Νοσοκομείου από καιρό. Η δε αδυναμία κάλυψης των τελευταίων 5 ημερών γνωστοποιήθηκε ήδη από τέλη του προηγούμενου μήνα στη Διοίκηση και στο Διοικητή των παιδιατρικών Νοσοκομείων κο Παπασάββα με σειρά εγγράφων μου, αλλά και με προσωπικές συναντήσεις, οι οποίες υπήρξαν ατελέσφορες.

 

Η Συντονίστρια Διευθύντρια

του Ακτινολογικού τμήματος

 

Κουμανίδου Χρυσούλα

 

 

Ο εκπρόσωπος των ειδικευομένων

του Ακτινολογικού τμήματος

 

Αργύρης Χρήστος