Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ) έχει ψηφιστεί ως νόμος 2690/99 και ρυθμίζει όλα τα ζητήματα λειτουργίας των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ανάμεσα στα οποία υπάγεται και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Δυστυχώς, ενώ ορισμένοι εκτοξεύουν με ευκολία υβριστικούς χαρακτηρισμούς, δεν κάνουν το στοιχειώδες: να μελετήσουν βασικά σημεία και διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, πιστεύοντας πως οι κραυγές περί «πραξικοπήματος» και «μαύρης νύχτας στον ΠΙΣ» μπορούν να καλύψουν την άγνοιά τους.
Ισχυρίζονται οι συγκεκριμένοι πως η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρασκευής 17 Μαϊου που όρισε νέο μεταβατικό Πρόεδρο στη θέση του παραιτηθέντος δεν είχε απαρτία. Παραθέτουμε λοιπόν αυτούσια τη σχετική διάταξη του Κώδικα, η οποία ρητά αναφέρει πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται και η απαρτία υπάρχει αν παρίσταται το 1/3 των μελών.