Κοινωνικά και Δημοτικά Ιατρεία – Φαρμακεία Αλληλεγγύης, Μ.Κ.Οργανώσεις που συγκεντρώνουν φάρμακα, τρόφιμα, παιχνίδια για άπορες οικογένειες, ανασφάλιστους, ανέργους, ηλικιωμένους και άστεγους.

Στην ιστοσελίδα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ μπορείτε να βρείτε πλήρη κατάλογο των Κοινωνικών Ιατρείων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα.
Ο κατάλογος ενημερώνεται συνεχώς.