Κοινός φορέας Υγείας από πολλά Ταμεία

Πεννυ Μπουλουτζα

Η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στον οποίο θα υπάγονται οι κλάδοι υγείας και οι πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας των μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων, είναι μεταξύ των νέων παρεμβάσεων που περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Υγείας, που συζητήθηκε -στην τελική του μορφή- κατά το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο. Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, με τη δημιουργία του Οργανισμού επιδιώκεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Στον νέο Οργανισμό που θα εποπτεύεται από τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας, εντάσσονται οι κλάδοι υγείας των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, οι μονάδες υγείας του ΙΚΑ, ο ΟΠΑΔ και ο Οίκος Ναύτη. Το προσωπικό των εντασσόμενων φορέων μεταφέρεται στον νέο Οργανισμό με την εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα ισχύουν και έναντι του Οργανισμού.

Παράλληλα, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την ένταξη των νοσοκομειακών μονάδων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ. Ειδικότερα, το 1ο νοσοκομείο ΙΚΑ Αθήνας εντάσσεται στο Σισμανόγλειο, το 2ο νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης στο «Αγιος Παύλος», το νοσοκομείο βραχείας νοσηλείας ΙΚΑ στην Πολυκλινική Αθηνών, το ογκολογικό του ΙΚΑ στον «Αγιο Σάββα» και το 7ο νοσοκομείο ΙΚΑ στο «Αγία Ολγα». Οι μονάδες του ΙΚΑ λειτουργούν ως παραρτήματα των νοσοκομείων στα οποία εντάσσονται, ενώ το προσωπικό τους μεταφέρεται με την εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχει. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις. Θα μισθοδοτούνται από τα δημόσια νοσοκομεία και οι αποδοχές τους θα είναι ίδιες με εκείνες της αντίστοιχης κατηγορίας στο ΕΣΥ.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, μέτρα για το άνοιγμα του επαγγέλματος των φαρμακοποιών μεταξύ των οποίων είναι και η λειτουργία όλων των φαρμακείων και το Σάββατο από τις 8 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ.