Κονδύλι του υπουργείου Υγείας για τα νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές

Eκτακτη επιχορήγηση  790.000, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας θα διατεθούν στις δομές Υγείας νησίων που δέχονται πρόσφυγες. 


Το υπουργείο Υγείας προχωρά στην έκτακτη αυτή επιχορήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν αυτές οι Δημόσιες Δομές Υγείας στα νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές, αλλά και τις λειτουργικές δαπάνες που καλούνται να αντιμετωπίσουν από ίδια έσοδα.


Επίσης, προχωρά στην έγκριση αυτού του ποσού, κατανοώντας την επιβάρυνσή συγκεκριμένων δομών, από την παροχή υπηρεσιών σε ειδικές κατηγορίες ανασφάλιστων ασθενών, που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ.


Συγκεκριμένα έκτακτη επιχορήγηση θα λάβουν το Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» (300.000), το Κ.Υ. Μανταμάδου (40.000), το  Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» (250.000) και το Γ.Ν.  Κ.Υ. Κω (200.000).