Κονδύλια για ανεξόφλητες εφημερίες πρώτου 8μήνου 2010

p>Εκδόθηκε η Υπ. Απόφαση (κλικ εδώ) για μεταφορά πιστώσεων στα Νοσοκομεία της χώρας, ώστε να καταβληθούν οι ανεξόφλητες εφημερίες του πρώτου οκταμήνου 2010 και το οποίο αφορά στους μήνες πριν την ισχύ του νόμου 3868/10.

Συνεπώς τα κονδύλια αυτά δεν αφορούν σε πρόσθετες εφημερίες.

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι ενδεικτικό της αξιοπιστίας την οποία ευαγγελίζεται ο υπουργός Υγείας. Έτσι, εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2010 θα εξοφληθούν τον Φεβρουάριο του 2011!

ΔΒ