Κουτσά στραβά άρχισαν να διορίζονται Διοικητικά Συμβούλια στα Νοσοκομεία της χώρας

div style=”margin: 2.25pt 0cm”>Αφού έμειναν τα Νοσοκομεία της χώρας δύο μήνες χωρίς Διοικητικά Συμβούλια τώρα ο φέρελπις υπουργός Υγείας άρχισε να διορίζει και να αναρτώνται στο ΦΕΚ τα νέα ΔΣ. Επικεφαλής είναι οι παλιοί Διοικητές, οι περισσότεροι των οποίων είναι ως γνωστόν ιδιαίτερα επιτυχημένοι  managers (μανατζαρέοι επί το ελληνικότερον).

Οι διορισμοί αναρτώνται στο τεύχος ΥΟΔΔ του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και είναι κυριολεκτικά μπαξές για όσους θέλουν να σκοτώσουν την ώρα τους.