Κρατικό όφελος € 47 εκατ. από ανακοστολόγηση 666 φαρμάκων

ΩΦΕΛΗΜΕΝO κατά περίπου 47 εκατ. ευρώ θα βγει το δημόσιο ταμείο από την ανακοστολόγηση 666 φαρμάκων που προβλέπει το πρώτο, για φέτος, Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το οποίο εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα ανωτέρω αναφέρουν πηγές της «Ν», που προσθέτουν ότι το Δελτίο Τιμών το οποίο θα δοθεί αύριο στη δημοσιότητα και θα ισχύσει από τη Δευτέρα, θα περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό φαρμάκων των οποίων οι τιμές θα μειωθούν, αλλά και ανατιμήσεις, οι οποίες ωστόσο δεν θα επιβαρύνουν σημαντικά την ετήσια φαρμακευτική δαπάνη.

Αναλυτικότερα, οι τελευταίες πληροφορίες για το περιεχόμενο του υπό έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων αναφέρουν ότι θα περιλαμβάνει:

* Την ανακοστολόγηση συνολικά 666 φαρμάκων, τα οποία στο σύνολό τους βρίσκονται στα τέσσερα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Από τα στοιχεία της ανακοστολόγησης, που έγινε βάσει των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε. (δύο τιμών από την Ε.Ε. των 15 κρατών μελών και μιας από τις χώρες της διεύρυνσης), μειώσεις τιμών θα ισχύσουν για 406 φάρμακα, ενώ πρόκειται να ανατιμηθούν 207 σκευάσματα.

Επίσης, από την ανακοστολόγηση προέκυψε ότι οι τιμές για 53 φάρμακα θα παραμείνουν σταθερές. Από τις μειώσεις τιμών το δημόσιο ταμείο θα ωφεληθεί οικονομικά κατά 67 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα από τις ανατιμήσεις θα επιβαρυνθεί κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το τελικό όφελος να διαμορφωθεί στα περίπου 47 εκατ. ευρώ.

* Την τιμολόγηση περίπου 429 νέων φαρμάκων, εκ των οποίων 130 σκευάσματα θα είναι πρωτότυπα με νέες δραστικές ουσίες και τα υπόλοιπα αντίγραφα.

* Την αναπροσαρμογή των τιμών στο 80% του πρωτοτύπου για 130 αντίγραφα.

* Την ευθυγράμμιση των τιμών για 7 παυσίπονα στο 80% των αντίστοιχων πρωτοτύπων.

* Τη διαγραφή 98 φαρμάκων.

* Διορθώσεις στοιχείων προηγούμενων Δελτίων για 42 φάρμακα, για τα οποία αλλάζει ο υπεύθυνος εταιρείας.

Το υπουργείο δεν ενέταξε στο Δελτίο Τιμών αιτήματα της βιομηχανίας για αυξήσεις στις τιμές προϊόντων τους, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο τελικός αριθμός των νέων φαρμάκων, καθώς και αυτών που ανακοστολογούνται, αλλά και τα ποσοστά αύξησης ή μείωσης των τιμών θα οριστικοποιηθούν αύριο Παρασκευή, οπότε θα έχει εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων και η Επιτροπή θα έχει στο μεταξύ εξετάσει κάθε υποβληθείσα ένσταση.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ