Κρύβουν τα μετοχολόγιά τους

Σε μία πολύ λεπτή κλωστή κρέμεται πλέον όλη η διαδικασία για την επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση του συστήματος του μοριακού ελέγχου του αίματος (ΝΑΤ) στη χώρα μας, με ορατό το ενδεχόμενο ο σχετικός διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος.

Τόσο το υπουργείο Υγείας όσο και η διακομματική επιτροπή της Βουλής που παρακολουθεί τον σχετικό διεθνή διαγωνισμό διερευνούν κατά πόσο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πληρούν τους όρους που προβλέπει ο νόμος για τον βασικό μέτοχο. Οι πρώτες εκτιμήσεις της επιτροπής και του υπουργείου Υγείας είναι ότι οι εταιρείες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς αρνούνται να καταθέσουν τα μετοχολόγιά τους, γεγονός που αντιβαίνει ρητές διατάξεις του νόμου.

Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων εταιρειών φαίνεται ότι είναι οφ – σορ εταιρείες, κάτι που έχει θορυβήσει σφόδρα και το υπουργείο Υγείας και τη διακομματική επιτροπή.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί τελικά ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες, για την ακρίβεια οι εκπρόσωποί τους στην Ελλάδα, παραβιάζουν τον νόμο για τον βασικό μέτοχο, ο διεθνής διαγωνισμός θα κηρυχθεί άγονος, με συνέπεια τη ματαίωση όλης της έως τώρα προσπάθειας που έχει καταβληθεί για την πλήρη εγκατάσταση του μοριακού ελέγχου του αίματος στη χώρα μας.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τις ίδιες τις εταιρείες. Πώς είναι δυνατό να εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στον διεθνή διαγωνισμό τη στιγμή που γνωρίζουν πολύ καλά ότι παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία της χώρας μας; Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε αρνητική για τον διαγωνισμό εξέλιξη θα βαρύνει πλέον τις εμπλεκόμενες εταιρείες, οι οποίες, φευ, έχουν καταθέσει ενστάσεις κατά της εγκυρότητας της όλης διαδικασίας…

Πάντως, η σημερινή νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για το αίμα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα καταστήσει σαφές εάν ο τρέχων διαγωνισμός κηρυχθεί τελικά άγονος. Σε αυτή την περίπτωση, ο μοριακός έλεγχος του αίματος θα συνεχίσει να πραγματοποιείται όπως πραγματοποιείται σήμερα, με τιμές που φθάνουν τα 60 ευρώ ανά φιάλη αίματος, έναντι των 30 ευρώ ανά φιάλη που είναι η επιδίωξη του υπουργείου Υγείας και της διακομματικής επιτροπής.