ΚΥΑ: Το ποσοστό προσθέτων εφημεριών στο 15% μέχρι 31/12/23

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση το ποσοστό προσθέτων εφημεριών ανέρχεται σε 15% μέχρι 31/12/23 και επανέρχεται στο 9% από 1ης Ιανουαρίου 2024.

Αντί να επικαλεστούν τις τραγικές συνθήκες εφημέρευσης που οδηγούν σε πρόσθετες εφημερίες προκειμένου να καλυφθούν τα Τμήματα ως λόγος της αύξησης στο 15% επιστρατεύεται το επιχείρημα της λήψης μέτρων εναντίον του κορονοϊού!

Η ΚΥΑ: