Λείπουν 1.200 από το ΕΚΑΒ, υπόσχονται 800 και “δεσμεύουν” 199 από Πυροσβεστική

Την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να «μπαλώσει» τα κενά στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αποδεικνύει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ανακοινώθηκε. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επείγον νομοθέτημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το ΕΚΑΒ σε 61 περιοχές θα στελεχώσουν συνολικά 199 άτομα από την Πυροσβεστική, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους ΟΤΑ.

Και αυτή η… γαλαντόμα απόφαση ελήφθη την ώρα που σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ χρειάζονται 1.200 προσλήψεις για να καλυφθούν τα κενά και η κυβέρνηση διά του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη υπόσχεται 800 στο απώτερο μέλλον. Και όσοι δεσμευθούν βάσει της ΠΝΠ, θα λάβουν μόνο βασική εκπαίδευση…

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η ΠΝΠ, υπηρεσία, ως μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, αναμένεται να αναλάβουν μετά από μικρής διάρκειας εκπαίδευση 199 άτομα από Πυροσβεστική, Ένοπλες Δυνάμεις και ΟΤΑ, με προτεραιότητα στελέχωσης των υπηρεσιών να έχουν 61 περιοχές της χώρας, κυρίως τουριστικές, νησιωτικές και δυσπρόσιτες. Επίσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθιερώνονται διαδικασίες συντονισμού σε καθημερινή βάση, ώστε οι ελλείψεις κατά το δυνατόν να αλληλοκαλύπτονται.

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρεται ότι στις δομές του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και ορεινών δήμων που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023, προσωπικό τού Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως άνω δομών. Το ανωτέρω προσωπικό διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν αιτήματος των δομών και απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν το απαγορεύουν.

Επίσης, σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης.

Τα απαραίτητα προσόντα

Το νομοθέτημα προβλέπει ότι το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.

Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του ΕΚΑΒ, με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη-πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.

Επίσης αναφέρεται ότι το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΕΚΑΒ και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και οι οικείοι ΟΤΑ μεριμνούν για την εξασφάλιση καταλύματος για το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό και βαρύνονται, αντιστοίχως, με κάθε σχετική δαπάνη. Η σχετική δαπάνη δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και έως 150 ευρώ ανά διανυκτέρευση με απόδοση λογαριασμού.