«Λογιστική τάξη» στα νοσοκομεία

ΔHMOΣIONOMIKO όφελος έως 500 εκατ. ετησίως θα προκύψει από τη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη σύνταξη ισολογισμών από τα νοσοκομεία. Oπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος αμέσως μετά τη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής φορέων γενικής κυβέρνησης, τα ΔΛΠ έχουν εγκατασταθεί σε 20 μεγάλα νοσοκομεία, ενώ το 80% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έχουν υποβάλει ισολογισμούς, με αποτέλεσμα η εξοικονόμηση πόρων για το 2009 να υπολογίζεται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ. Πρόσθεσε εξάλλου ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται το σύνολο των νοσοκομείων να έχουν υιοθετήσει αυτές τις αλλαγές. Κύκλοι του Yπουργείου Υγείας επισημαίνουν ότι με το νέο σύστημα μπαίνει τέλος στην αδιαφάνεια των προμηθειών και εκτιμούν ότι μέχρι σήμερα περίπου 40.000 άνθρωποι, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ζούσαν από την παραοικονομία της Υγείας. Επίσης, ο κ. Αβραμόπουλος προανήγγειλε ρύθμιση για τη σταδιακή καταβολή στα νοσοκομεία των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων, που ανέρχονται σε περίπου 2,3 – 2,5 δισ. ευρώ.

Παρόμοιες αλλαγές υλοποιούνται και στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς το διπλογραφικό σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί σε 490 δήμους από τους 515 που είναι υποχρεωμένοι. Μέχρι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να υποβάλουν οι δήμοι τον απολογισμό του 2008 και στη συνέχεια να κάνουν τον προγραμματισμό τους για το 2010. Η εξοικονόμηση πόρων από την εφαρμογή του προγράμματος «Σύζευξις» σε περίπου 4.500 φορείς του Δημοσίου, υπολογίζεται σε 20 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής.

Την ίδια στιγμή, το Ταμείο για την Κοινωνική Συνοχή σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση των μονογονεϊκών οικογενειών, των δικαιούχων του προνοιακού επιδόματος και των ηλικιωμένων άνω των 70 ετών που δεν είναι ασφαλισμένοι. Το ποσό που θα έχει στη διάθεσή του το Ταμείο εκτιμάται σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να απευθυνθεί και στον ιδιωτικό τομέα για ενίσχυση των πόρων του.