Λοβέρδος: «∆εν προχωράει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

Για καθυστερήσεις από το υπουργείο Εργασίας µιλάει ο υπουργός

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά

Αβέβαιος για το µέλλον της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης – στην οποία σηµειωτέον η κυβέρνηση έχει επενδύσει µε στόχο τη µείωση των δαπανών στο φάρµακο – εµφανίστηκε χθες ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος αφήνοντας αιχµές για καθυστερήσεις από πλευράς του υπουργείου Εργασίας.

«∆εν βλέπω να προχωράει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση», είπε στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που µετέχουν στον ΚΤΕ Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή, εκφράζοντας τηναπαισιοδοξίατου για την επέκταση τουµέτρου και σταυπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία. Υπενθυµίζεται ότι ηλεκτρονική συνταγογράφηση εφαρµόζεται πιλοτικά απότον περασµένοΟκτώβριοστον ΟΑΕΕ (ΟργανισµόΑσφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών) µε σκοπό το επόµενο διάστηµα να επεκταθεί στο ΙΚΑ καισε άλλα Ταµεία.

Η διαπίστωση τουυπουργού ότι το µέτρο θα προχωρήσει δύσκολα, προκάλεσε έκπληξη και ερωτηµατικά σε αρκετά µέλη του ΚΤΕ, ανάµεσα στα οποία και ηΚατερίναΣηφουνάκη- Περλεπέ που σχολίασε: «Μα το µέτρο εφαρµόζεται επιτυχώς, πάει καλά, γιατί να µην επεκταθεί;». Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι δεν υπάρχουν τα απαιτούµεναχρήµατα και ότι ακόµη και ανπροκηρυχθούν οι σχετικοί διαγωνισµοί χρειάζονται δύο χρόνια για την ολοκλήρωσή τους και την εφαρµογή του µέτρου.

Σε µια διετία
Είναι γεγονός ότι βάσει του Μνηµονίου ηκυβέρνηση θα έπρεπε να είχεεπεκτείνειτο µέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τον ∆εκέµβριο του 2010. Ωστόσο, υπήρξαν καθυστερήσεις οι οποίες όµως, σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου Εργασίας που τρέχει το πρόγραµµα, δεν αναιρούν σε καµία περίπτωση τη βούληση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει την εφαρµογή του. «Ώς τον Απρίλιο θα έχουµε ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία», δήλωσε στα «ΝΕΑ» η γενική γραµµατέας του υπουργείου Εργασίας Αθηνά ∆ρέττα, τονίζοντας ότι καταβάλλοντας επιπλέον προσπάθειες η κυβέρνηση θα εφαρµόσει τονέο σύστηµα. Παράλληλα, όπως εξήγησε, θα έχουν προκηρυχθεί οι σχετικοί διαγωνισµοί ούτως ώστε το αργότερο µέσα σε µία διετία να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα. Πηγέςτου υπουργείου Εργασίας σχολίαζαν χθες ότι «το πρόγραµµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προχωράει γρήγορα», εκφράζοντας την έκπληξή τους για τις δηλώσεις του κ. Λοβέρδου, ενώ παράλληλα τόνιζαν ότι τον επόµενο µήνα το σύστηµα θα εγκατασταθεί σε δέκα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ. Η κυβέρνηση µέσω τηςηλεκτρονικής συνταγογράφησης στοχεύει στην εξοικονόµηση 1,1 δισ. ευρώ το 2011.

Νέο σύστηµα προµηθειών για εξοικονόµηση 100 εκατ. ευρώ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μάρθα Καϊτανίδη

ΣΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 100 εκατοµµυρίων ευρώ αποβλέπει το υπουργείο Υγείας στον χώρο των προµηθειών, έπειτα από µια σειρά ρυθµίσεων που αφορούν το νέο σύστηµα που θα τεθεί σε ισχύ το 2012.
Επιπλέον και µεταξύ άλλων, προβλέπεται ένα νέο ενιαίο Ταµείο για όλους τους ασφαλισµένους µε πρωταρχικό ρόλο στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
n Το «στοίχηµα» του νέου συστήµατοςπροµηθειών είναι να επιτευχθούν µέσω κεντρικών διαγωνισµών σηµαντικές εκπτώσεις από τους προµηθευτές και να µην υπάρχουν υπερβάσεις στον προϋπολογισµό.

n Προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης της αρµοδιότητας διενέργειας διαγωνισµών σε µία αναθέτουσα αρχή, όπως µια ιδιωτική επιχείρηση.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
n Στόχος του Ταµείου «οµπρέλα» είναι η ισότιµη πρόσβαση όλων των ασφαλισµένων σε ενιαίο σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας.

n Στον Οργανισµό θα ενταχθούν τα κέντρα υγείας, οι αγροτικοί γιατροί, οι κλάδοι υγείας ΙΚΑ µε τις µονάδες υγείας του, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών) και ο ΟΠΑ∆ (Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων).

n Οριστικοποιούνται οι συγχωνεύσεις τεσσάρων νοσοκοµείων του ΙΚΑ µε νοσοκοµεία του ΕΣΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εξαιρείται το Νοσοκοµείο Βραχείας Νοσηλείας του ΙΚΑ.

Επιπλέον, στο πολυνοµοσχέδιο συµπεριλαµβάνεται σειρά διατάξεων που αφορούν ρυθµίσεις για τις ιδιωτικές κλινικές, τα πολυτεκνικά επιδόµατα αλλά και την πρόσληψη προσωπικού στο ΕΚΑΒ. Ετσι, µεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Για τους πολύτεκνους
n Εισάγεται κριτήριο συνεχούς και µόνιµης δεκαετούς διαµονής στην Ελλάδα για την καταβολή επιδοµάτων στις πολύτεκνες οικογένειες.

n Επιταχύνεται η στελέχωση µε το απαραίτητο προσωπικό του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

n ∆ίνεται η δυνατότητα ώστε ένας διοικητής νοσοκοµείου να έχει την ευθύνη διοίκησης δύο νοσοκοµείων για την εξοικονόµηση πόρων.

n Τα ογκολογικά και τα ορθοπεδικά νοσοκοµεία και τµήµατα νοσοκοµείων της χώρας υπάγονται στην ανώτατη εποπτεία του διοικητή της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής.

n ∆ίνεται η δυνατότητα στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, στο Ωνάσειο και στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» να εισπράττουν τα νοσήλια από τους πολίτες µέσω πιστωτικών καρτών (VISA – MASTERCARD).

Τα φάρµακα
n Μπαίνει «φρένο» στα συνταγολόγια, αφού η χορηγούµενη ποσότητα φαρµάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 30 ηµερών θεραπείας (εξαιρούνται τα χρόνια νοσήµατα).

SOS από τον πρόεδρο του «Ερρίκος Ντυνάν» που «µετράει ώρες»

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ για το µέλλον του νοσοκοµείου «ΕρρίκοςΝτυνάν»απηύθυνε χθες στη Βουλήο πρόεδρος του∆ιοικητικού Συµβουλίου ΑνδρέαςΜαρτίνης. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, δήλωσε ότι το νοσοκοµείο «µετράει ώρες», πως «δεν µπορεί ν’ αντέξει» κι αυτό γιατί «συνθλίβεται από τις διαµάχες γνωστών συµφερόντων στον χώρο της υγείας» και ότι, µολονότι προβλεπόταν, δεν επιχορηγήθηκε από την Πολιτεία «ούτε µία δραχµή».

Την ίδια στιγµή ο Α.Μαρτίνης απέδωσε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζειτο «Ερρίκος Ντυνάν» και στον τραπεζικό όµιλο της Μαρφίν, για τον οποίο είπε ότι δρα ως βραχίονας για τα συµφέροντα των νοσηλευτικών ιδρυµάτων «Υγεία», «Λητώ» και «Μητέρα» .

Κι όταν ο παριστάµενος υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος πρότεινε να προσκληθεί στην ίδια επιτροπή της Βουλής σε ακρόαση την επόµενη εβδοµάδα και ο Α. Βγενόπουλος,ο πρόεδρος του ∆.Σ. του «Ντυνάν» παρατήρησε:«∆εν έχω τίποτα µε τον κ. Βγενόπουλο αλλά µετον όµιλο της MIG», ενώ πρόσθεσε ότι µε τη διαταγή πληρωµής που η Μαρφίν έβαλε στο «Ντυνάν» εξαιτίας ενός δανείου, το οποίο – όπως διευκρίνισε- –εξυπηρετείτο, «µας έβαλε στον Τειρεσία». Και αναρωτήθηκε : «Ποιος θαέρθει να αγοράσει το “Ντυνάν” αφού ξέρει ότι µπορεί να το πάρει τζάµπα διαλυόµενο; Η όλη διαδικασία είναι προς όφελος της τράπεζας».

Ακόµη ο κ. Α. Μαρτίνης υποστήριξε ότι το νοσοκοµείο θα µπορούσε να ανασάνει µε την παρέµβαση του ∆ηµοσίου προκειµένου να µπει ως εγγυητής για το δάνειο µε τη Μαρφίν που ανέρχεται στα 78-80 εκατοµµύρια ευρώ.

Ζήτησε τη βοήθειατης Πολιτείας ώστενα µην πωληθεί το «Ντυνάν» και για να πληρώσει τα χρέη του. Και πρότεινε από τα 24 εκατοµµύρια ευρώ που – όπως ισχυρίστηκε- χρωστά το ∆ηµόσιο στο «Ντυνάν» να δοθούν τα 12 από τα οποία δεσµεύτηκε να παραχωρήσει τα µισά στο Κοριαλένειο- Μπενάκειο (Ερυθρός Σταυρός) του οποίου είναι πρόεδρος για την ανακαίνιση των χειρουργείων.