Μ Κριτσιωτάκης Σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ. Ν. Χανίων εξ’ αιτίας της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού

h1>Σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ. Ν. Χανίων εξ’ αιτίας της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού

Ερώτηση Μ.Κριτσωτάκη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια κρατά υποστελεχωμένες
διάφορες Μ.Ε.Θ κρατικών Νοσοκομείων, (πχ. Μ.Ε.Θ νοσοκομείου Χανίων) την
στιγμή που «αγοράζει» κρεβάτια Μ.Ε.Θ σε ιδιωτικά νοσοκομεία, (Ερρίκος
Ντυνάν) αυξάνοντας δυσανάλογα το κόστος.

Οι προσλήψεις σε
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που ανακοινώνει κάθε λίγο η εκάστοτε ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας, έχουν παραμείνει υποσχέσεις. Στο φετινό
προϋπολογισμό τα 27 εκατομμύρια που έχουν εγγραφεί για νέες προσλήψεις,
και που αφορούν όλο το δημόσιο, επαρκούν, το πολύ, για 1500 προσλήψεις.

Οξύτατο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο Χανίων σχετικά
με τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Συγκεκριμένα, ενώ για
την λειτουργία των 7 κλινών που διαθέτει η εν λόγω Μ.Ε.Θ απαιτείται ο
αριθμός των 28, αντιστοιχία νοσηλευτών / κλινών που ποτέ έως τώρα δεν
εφαρμόστηκε, σήμερα πια ο αριθμός των νοσηλευτών έχει κατέβει στους 10
(8 Νοσηλευτές ΤΕ, 1 Β. Νοσηλευτή και μία νοσηλεύτρια με 6μηνη σύμβαση).
Από το προσωπικό αυτό και λόγω δύο αναρρωτικών αδειών στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας εργάζονται τώρα μόλις 8 νοσηλευτές με αποτέλεσμα
στο νοσοκομείο Χανίων η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού/ κλίνη Μ.Ε.Θ
να βρίσκεται σε 1,2 νοσηλευτές / κλίνη, πιο κάτω και από την ήδη χαμηλή
αντιστοιχία των 2,8-3 νοσηλευτές/κλίνη Μ.Ε.Θ της χώρας μας.  Αυτό
δημιουργεί μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση τόσο για τους ίδιους τους
εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς. Με τα δεδομένα αυτά μπορούν να
νοσηλευθούν με ασφάλεια στη  Μ.Ε.Θ μόλις 2 ασθενείς.

Επίσης, για
πολλοστή φορά ο χώρος της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας δεν μπορεί να
λειτουργήσει ούτε ως Μ.Α.Φ και φυσικά και ούτε ως Μ.Ε.Θ λόγω τόσο της
έλλειψης προσωπικού όσο και του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατον να
νοσηλευθεί οποιοδήποτε περιστατικό με γρίπη H1N1 καθώς δεν πληρούνται
ούτε στο ελάχιστο οι προδιαγραφές για νοσηλεία ασθενούς με μεταδοτικό
νόσημα.

Το πρόβλημα αυτό, που επανειλημμένα έχει γνωστοποιήσει ο
Σύλλογος Εργαζομένων του Γ. Ν. Χανίων παραμένει άλυτο, τη στιγμή
μάλιστα που η ομαλή λειτουργία της Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου θα έπρεπε να
είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

1.   
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να  προχωρήσει άμεσα η στελέχωση
της Μ.Ε.Θ αλλά και της Μ.Α.Φ του Νοσοκομείου Χανίων ώστε να
αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του;

2.    Πότε θα
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού (ιατρικού και
νοσηλευτικού) για την επαρκή στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας;

Ο ερωτών βουλευτής

Κριτσωτάκης Μιχάλης