«Μαχαίρι» σε υπερωρίες, μετακινήσεις, συμβούλια

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζητεί με εγκύκλιό του τον καταρτισμό των προϋπολογισμών 2010, 11, 12 και απαιτεί να περιοριστούν οι δαπάνες στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, δίνοντας οδηγίες για συγκράτησή τους

«Μαχαίρι» στις μετακινήσεις και τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συμβούλια) των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομίας διαβλέποντας μεγάλη υπέρβαση των κρατικών δαπανών και διόγκωση του ελλείμματος.

Παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση σχεδιάζει και το «πάγωμα» των καταναλωτικών δαπανών.

Οι βασικές κατευθύνσεις για τις δαπάνες του επόμενου έτους δόθηκαν χθες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο έστειλε σχετική εγκύκλιο σε όλα τα υπουργεία, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους υπόλοιπους οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Στην εγκύκλιο μεταξύ των άλλων ζητούνται αναλυτικά στοιχεία όχι μόνο για τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του 2010, αλλά και οι προβλέψεις πιστώσεων για τα έτη 2011 και 2012, προκειμένου να υπάρξει σχεδιασμός τριετούς προϋπολογισμού.

Επίσης σημειώνεται ότι βασικός στόχος παραμένει η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το κοινοτικό όριο επιτήρησης του 3% μέχρι το τέλος του προσεχούς έτους.

Πρόσθετες αμοιβές

Πιο αναλυτικά στην εγκύκλιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις δαπάνες που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις και τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωριακή εργασία, ομάδες εργασίας, επιτροπές και συλλογικά όργανα).

Υπογραμμίζεται λοιπόν πως οι δαπάνες αυτές «παρουσιάζουν σημαντικό δημοσιονομικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της αυξητικής τους τάσης και των σημαντικών αποκλίσεων κάθε χρόνο μεταξύ των αρχικών πιστώσεων και των τελικών πληρωμών» και ζητείται «να περιορισθούν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα».

Μάλιστα το Γενικό Λογιστήριο ζητεί να του αποσταλούν αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων που μετακινούνται, τις ημέρες μετακίνησης ανά υπάλληλο, τον αριθμό όσων απασχοληθούν υπερωριακά, τις ώρες των υπερωριών και τη συνολική δαπάνη για «να υπολογιστούν οι πραγματικές ανάγκες» των υπηρεσιών.

Ελλειμμα

Επίσης όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται «στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση του ελλείμματος» δίνονται οδηγίες για τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, των προμηθειών και των λοιπών δαπανών.

«Το συνολικό ύψος των κονδυλίων αυτών θα πρέπει να διαμορφωθεί στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και πάντως όχι υψηλότερα από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2009, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την περικοπή τους κατά 10%», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τώρα όσον αφορά στους επιχορηγούμενους οργανισμούς, πέρα από τα βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, όλες οι υπόλοιπες δαπάνες για το 2010 που καλύπτονται με επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα περιορισθούν στις αντίστοιχες πιστώσεις του 2009.

Κώστας Τσαχάκης