Μαίνεται ο πόλεμος των νοσοκομείων με τις φαρμακοβιομηχανίες

 

Αρκετές εταιρείες σκέφτονται να αποχωρήσουν από τις προμήθειες των ιδρυμάτων

Της Δημητρας Μανιφαβα

Τις προμήθειες κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος σε φάρμακα -κυρίως για τον καρκίνο και για καρδιακά νοσήματα- προτίθεται να διακόψει από τις 25 Ιουλίου 2009 μεγάλη πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία εάν δεν της εξοφληθούν οι οφειλές πολλών εκατομμυρίων.

Με επιστολή της προς το νοσοκομείο στις 15 Απριλίου 2009 και προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) μια εβδομάδα μετά, στις 22 Απριλίου 2009 η εταιρεία ενημερώνει ότι εάν δεν γίνει εξόφληση του οφειλόμενου σε αυτήν ποσού τότε «από τις 25 Ιουλίου 2009 και εφεξής δεν θα υλοποιεί παραδόσεις των προϊόντων της, παρά μόνο τοις μετρητοίς ή με ταυτόχρονη λήψη εγγυητικής επιστολής πρώτης ζήτησης από αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα πληρωτέα εντός τριμήνου». Μάλιστα, στην επιστολή προς τον διοικητή του νοσοκομείου, η εταιρεία κάνει λόγο για «εξάντληση από πλευράς της κάθε περιθωρίου ανοχής».

Το αν η προειδοποίηση γίνει πράξη είναι κάτι που μένει να δούμε. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ιατρικών και φαρμακευτικών ειδών αρκετές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που σκέφτονται να αποχωρήσουν, καθώς πλέον δεν μπορούν να αντέξουν την επιβάρυνση από τη μη εξόφληση των οφειλών των νοσοκομείων προς αυτές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας (ΣΕΠ) κ. Παναγιώτης Στραβόλαιμος, μιλώντας στην «Κ», αποδίδει την αυτοκτονία τον περασμένο Μάρτιο 52χρονου επιχειρηματία-αντιπρόσωπου φαρμακευτικών υλικών και ιατρικών ειδών στο Ηράκλειο της Κρήτης – στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η επιχείρηση λόγω κυρίως των οφειλών των νοσοκομείων προς αυτή. Σύμφωνα δε με τον ίδιο, λόγω των μειώσεων προσωπικού ή της μη αντικατάστασης όσων συνταξιοδοτούνται, έχουν ήδη χαθεί περί τις 100 θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Ερωτηθείς, πάντως, για το ενδεχόμενο νόθευσης των διαγωνισμών και μοιράσματος της αγοράς, υπόθεση που διερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισμού (όπως αποκάλυψε η «Κ» την Κυριακή 31 Μαΐου 2009) ο ίδιος απαντά ότι «είναι δουλειά του κράτους να εντοπίσει τα φαινόμενα αυτά», σχολιάζoντας ότι «το μεγαλύτερο πιράνχας είναι το κράτος» και ούτε λίγο ούτε πολύ αποδίδει τα όσα συμβαίνουν με τους διαγωνισμούς στη συμπεριφορά της πολιτείας και των δημοσίων νοσοκομείων προς τις εταιρείες.

Δώρον-άδωρο η ρύθμιση

Προβληματική, ωστόσο, χαρακτηρίζει ο ΣΕΠ και την τριμερή σύμβαση που πρέπει να υπογραφεί μεταξύ νοσοκομείων, προμηθευτών και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για τον διακανονισμό του 35% του συσσωρευμένου χρέους. Πέρα από το γεγονός ότι η πληρωμή των προμηθευτών αναμένεται πρακτικά να γίνει το 2010, ενώ το 65% του χρέους είναι άγνωστο πώς θα εξοφληθεί, προκύπτουν διάφορα άλλα «διαμάντια» από το σχέδιο της τριμερούς σύμβασης.

Στο άρθρο 2 του σχεδίου της σύμβασης αναφέρεται ότι «αυτή αποτελεί δόση (και όχι υπόσχεση) αντί καταβολής, κατά την έννοια του άρθρου 419. Με την υπογραφή της παρούσας επέρχεται απόσβεση της αρχικής ενοχής και απελευθέρωση του συμβαλλόμενου (σ.σ. νοσοκομείο) έναντι της αντισυμβαλλομένης (σ.σ. της προμηθεύτριας) με την αναβλητική αίρεση της δανειοδότησης της αντισυμβαλλομένης από το Τ.Τ., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποσβένεται οριστι κά η αρχική οφειλή και όλες οι παρεπόμενες από την αρχική αιτία απαιτήσεις, δηλαδή οι τόκοι, χάνονται οριστικά για τους προμηθευτές και δεν μπορούν να αναζητηθούν πλέον.

Δεύτερον από το άρθρο 4 του σχεδίου της σύμβασης προκύπτει ότι οι προμηθευτές είναι αυτοί οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με το επιτόκιο των ομολογιακών δανείων ή των προεξοφλήσεων, το οποίο ανέρχεται μαζί με τις διάφορες εισφορές σε 6,5% επί της αξίας τιμολόγησης.

Τρίτον, στην παράγραφο 5 της σύμβασης αναφέρεται ότι το Τ.Τ. δεν ευθύνεται απέναντι στον συμβαλλόμενο και την αντισυμβαλλόμενη για την τυχόν τελικά μη δανειοδότηση της αντισυμβαλλόμενης. Επομένως ο διακανονισμός είναι μετέωρος. Τέταρτον, τα δάνεια δίνονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, οι όροι όμως, σύμφωνα με τους προμηθευτές, παραμένουν άγνωστοι.

Επιλεκτική εξόφληση

Θέμα στρέβλωσης του ανταγωνισμού, πάντως, υπάρχει για τον ΣΕΠ με τη διακριτική μεταχείριση των μελών του εν λόγω συνδέσμου (160 εταιρείες μεταξύ αυτών και οι πολυεθνικές) έναντι των εταιρειών-μελών του ΠΑΣΥΠΙΕ (Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών). Κι αυτό διότι ενώ στις 2 Απριλίου 2009 εκδόθηκε η εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι την 30-6-2007, στις 9 Απριλίου εστάλη από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών έγγραφο προς τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας, με το οποίο ζητείται η άμεση εξόφληση μέχρι και 31-12-2008 όλων των νόμιμων οφειλών που εκκρεμούν προς τις επιχειρήσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ).

Ο ΠΑΣΥΠΙΕ έχει μέλη 60 εταιρείες, ενώ το σύνολο της οφειλής προς αυτές ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ.