Μανώλης Μαυρομάτης Ευρωβουλευτής ΝΔ: 41.600 νεκροί σε τροχαία ατυχήματα το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση

h6>Τη μείωση κατά 17,5% των τροχαίων ατυχημάτων από το 2001 έως το 2005 υπογράμμισε ο αρμόδιος για θέματα μεταφορών Επίτροπος, Ζακ Μπαρό σε απάντηση που έδωσε στον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μανώλη Μαυρομμάτη σε ερώτηση σχετικά με τα οδικά ατυχήματα. Τα αριθμητικά στοιχεία για το 2005 δείχνουν ότι υπήρξαν σχεδόν 41.600 νεκροί σε τροχαία ατυχήματα.
Παρόλο όμως που συντελείται ταχύτερη πρόοδος απ’ ό,τι στο παρελθόν, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση. Εξάλλου η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές του 2001 πρότεινε ως στόχο να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων έως το 2010.
Ο Επίτροπος Μπαρό, σημείωσε μεταξύ άλλων στην απάντησή του ότι για το χρονικό διάστημα 2000-2006, οι συνολικές επενδύσεις στις οδικές υποδομές για τα κράτη μέλη ανέρχονται σε 87,2 δις ευρώ. Η συνεισφορά της Επιτροπής ανήλθε σε 18,1 δις ευρώ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και σε περίπου 515 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.
Στον τομέα των υποδομών, η Επιτροπή υπέβαλε στις 5 Οκτωβρίου 2006 πρόταση οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, με την οποία καθιερώνονται διαδικασίες διαχείρισης της ασφάλειας οι οποίες θα εφαρμόζονται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Η οδηγία αυτή θα διασφαλίσει ότι η ασφάλεια θα εξετάζεται ως αυτοτελής παράγοντας παράλληλα με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, τα κράτη μέλη που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση για έργα οδικών υποδομών, θα υποχρεούνται να τηρούν τους όρους της οδηγίας.
Τέλος, οι πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με την άδεια οδήγησης, την υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας και το χρόνο οδήγησης έχουν συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας στους δρόμους. Σε γενικές γραμμές, ο Επίτροπος Μπαρό τονίζει ότι η οδική ασφάλεια βελτιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιβαίνοντες διατρέχουν σήμερα πολύ μικρότερο κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού τους σε περίπτωση σύγκρουσης σε σύγκριση με δέκα χρόνια πριν.
Οι απαιτήσεις δοκιμών και εκπαίδευσης έχουν καταστεί βαθμιαία αυστηρότερες, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι Ευρωπαίοι οδηγοί είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στους κινδύνους της κυκλοφορίας. Επιπλέον, πολλές αρχές, αρμόδιες για την οδική κυκλοφορία, βρίσκονται μπροστά σε δίλημμα, διότι η οδική υποδομή που οφείλουν να προσφέρουν πρέπει να ανταποκρίνεται στα τελευταία πρότυπα ασφαλείας.