Μανώλης Όθωνας: Αναξιοκρατικές προσλήψεις στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου

p>

Θέμα: Αναξιοκρατικές προσλήψεις στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόκειται να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο την ανάληψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων και τον προσδιορισμό τρόπου συνεργασίας για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «…Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαμβάνει να επιχορηγήσει με το ποσό των 100.000 ευρώ από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου για την πραγματοποίηση των σκοπών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και την εύρυθμη λειτουργία του,προκειμένου να καλυφθούν τα κενά σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με εξειδικευμένους ελεύθερους επαγγελματίες που θα εργαστούν με συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους δικαιούχους των υπηρεσιών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Οι πόροι για την απασχόληση του προσωπικού αυτού, για το οποίο κάθε ευθύνη φέρει ο Σύλλογος, θα διατεθούν από το ανωτέρω ποσό των 100.000 ευρώ.»

Την ώρα που επανειλημμένως έχει ζητηθεί και θεσμικά και μέσω εμού κοινοβουλευτικά η επαρκής στελέχωση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου με πενιχρά αποτελέσματα, έρχεται η συγκεκριμένη σύμβαση να καλύψει, υποτίθεται, το κενό του υπουργείου σας, που δεν προσλαμβάνει επί τρία χρόνια το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.

Δημιουργούνται λοιπόν σοβαρές υποψίες, ότι η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση αποτελεί τέχνασμα για προσλήψεις ρουσφετολογικού χαρακτήρα και ότι συνάπτεται προκειμένου να προσληφθούν με αναξιοκρατικά κριτήρια πρόσωπα αμφισβητούμενων προσόντων προκειμένου να εργαστούν στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου, με συμβάσεις έργου, παρακάμπτοντας τις αντικειμενικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Ερωτάται λοιπόν, ο αρμόδιος υπουργός:

1)Ποια αναγκαιότητα επέβαλε την σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να προσληφθεί το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό και μάλιστα με εξάμηνη σύμβαση έργου;

2) Ποιές συγκεκριμένες ειδικότητες προσωπικού θα εργασθούν στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ μέσω της προγραμματικής σύμβασης, και με ποιες διαδικασίες θα επιλεγούν;

3) Γιατί επιλέγονται διαδικασίες που είναι ολοφάνερο ότι ανοίγουν παράθυρα για ρουσφετολογικές προσλήψεις υμετέρων και εμβαλλοματικές και περιορισμένης χρονικής διάρκειας λύσεις για τη στελέχωση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, την ώρα που σας είναι γνωστές οι πάγιες θέσεις του αναπηρικού κινήματος για την στελέχωση των κέντρων με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό;»

Αθήνα, 19/12/2006

Μανώλης Όθωνας

Βουλευτής Ν. Ρεθύμνης – ΠΑΣΟΚ