Μαρία Δαμανάκη: για την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά

p>Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η φετινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά. Από την έκθεση προκύπτει εικόνα ντροπής για την Ελλάδα. Είναι η ευρωπαϊκή επιβεβαίωση για τη σοβαρή αύξηση για μία ακόμη συνεχή χρονιά του αριθμού των θανάτων από ναρκωτικά.
Χαρακτηριστικά επισημαίνουμε πως ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος θανάτων από ναρκωτικά, στο σύνολο των θανάτων ατόμων από 15 έως 39, ανέρχεται σε 3%. Για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό καταγράφεται σε πάνω από 7% . Η χώρα επίσης εντάσσεται στη χειρότερη θέση της Ευρώπης των 15 και 4η από το τέλος στην Ευρώπη των 25 στους αριθμούς θανάτων.
Η ζοφερή αυτή πραγματικότητα συνδέεται άμεσα με τις λίστες αναμονής – τις λίστες ντροπής – για τα προγράμματα υποκαταστάτων που επί των ημερών της Ν.Δ. αυξήθηκαν κατά 1.500 άτομα. Συνδέεται άμεσα με την τετραετή αναμονή των χρηστών και τον αύξοντα αριθμό 4.000 που συναντούν όσοι καταφεύγουν στα ελάχιστα ειδικευμένα κέντρα. Η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Όχι μόνο δεν έχει τηρήσει τα όσα έχει υποσχεθεί στους πολίτες αλλά έχει επιδεινώσει κατάφωρα την κατάσταση. Το πρόβλημα επεκτείνεται. Αποκτά όλο και πιο αρνητικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Οφείλει να αναγνωρίσει πως οι μέχρι σήμερα ακολουθούμενες πολιτικές έχουν αποτύχει. Έχει ευθύνη να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων που καταφεύγουν στη χρήση.
Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε πλέον στο δίπτυχο καταστολή- πρόληψη και μάλιστα με το σκέλος της πρόληψης τόσο αναιμικό, όσο σήμερα. Είναι ανάγκη να διευρύνουμε τη συνολική οπτική μας και να θέσουμε στο κέντρο της προσοχής μας τη μείωση των θανάτων, τη μείωση της βλάβης από τη χρήση και τη βοήθεια στο χρήστη.