«Μαύρες τρύπες» στη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

«Μαύρες τρύπες» στη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες του Κρατικού νοσοκομείου της Νίκαιας εντόπισε η Νομαρχία Πειραιά.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια ελέγχου, που έγινε στο νοσοκομείο, οι αρμόδιοι δεν επέδειξαν τις προβλεπόμενες άδειες για: Την αποθήκευση των τοξικών αποβλήτων του ακτινολογικού τμήματος σε πλαστικές δεξαμενές και τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στον αγωγό της αποχέτευσης.

Επίσης, δεν επιδείχθηκαν τα έγγραφα για τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές κ.ά., των μηχανημάτων της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

Να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες της Νομαρχίας βεβαίωσαν παράβαση για τη μη επίδειξη των αδειών.

Ωστόσο, δημιουργείται απορία για το πώς είναι δυνατόν σε ένα μεγάλο κρατικό νοσοκομείο να μην επιδεικνύουν τις άδειες οι υπεύθυνοι εφόσον αυτές υπάρχουν ή πολύ περισσότερο να μην υπάρχουν ή μην έχουν ανανεωθεί. Για το θέμα ο νομάρχης Πειραιά, Γιάννης Μίχας, ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας, Δ. Αβραμόπουλο, και ταυτόχρονα τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Πάντως, μεγάλη ακαταστασία διαπίστωσαν ελεγκτές της Νομαρχίας και σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου, όπως π.χ. κάτω από τα μαγειρεία, όπου υπάρχουν διάφορα απορρίμματα ή στον χώρο αποθήκευσης μη αναλώσιμων υλικών.