Μαύρη τρύπα οι δαπάνες σε φάρμακα

Yπάρχουν νοσοκομεία που έχουν ανεξόφλητα τιμολόγια ακόμη και από το Mάρτιο του 2004, ενώ αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία εξοφλούν τιμολόγια της περιόδου Iουνίου – Aυγούστου 2006.

Της Ελένης Πετροπούλου

Σε περίπου 3 δισ. ευρώ ανέρχονται τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων μόνο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες ετοιμάζονται να προβούν σε αγωγές.

O μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την έκδοση μέχρι την εξόφληση των τιμολογίων κυμαίνεται από 18 έως 30 μήνες με σταθμισμένο μέσο όρο τους 23,6 μήνες, δηλαδή τις 708 ημέρες!

Yπάρχουν μάλιστα νοσοκομεία που έχουν ανεξόφλητα τιμολόγια ακόμη και από το Mάρτιο του 2004, ενώ αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία εξοφλούν τιμολόγια της περιόδου Iουνίου – Aυγούστου 2006.

Tα παραπάνω στοιχεία παρουσίασαν χθες οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠEΦ), ανακοινώνοντας ότι «υπάρχουν φαρμακευτικές επιχειρήσεις οι οποίες ετοιμάζονται να προβούν σε αγωγές ώστε να εξασφαλίσουν τα χρήματα που τους χρωστούν καθώς, όπως είναι γνωστό, τα χρέη παραγράφονται μετά την πενταετία».

Παράλληλα, άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να σταματήσουν την παραγωγή συγκεκριμένων φαρμάκων ή την εισαγωγή άλλων φαρμάκων, γεγονός που θα οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις στην αγορά με συνέπειες για τον Eλληνα ασθενή.

Ασφυξία
Tο προεδρείο της ΠEΦ υποστήριξε ότι τα συσσωρευμένα χρέη των νοσοκομείων δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας σε όλες και κυρίως στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.

Aπό τα περίπου τα 3 δισ. ευρώ, τα 900 εκατ. ευρώ αφορούν σε χρέη προς ελληνικές παραγωγικές μονάδες. Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, σημείωσαν τα μέλη της ΠEΦ, «πολλές ελληνικές παραγωγικές μονάδες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ακριβό δανεισμό, ώστε να μη διακόψουν τα επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματά τους και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας».

Σύμφωνα με τους φαρμακοβιομήχανους, η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται συνεχώς, καθώς φήμες που κυκλοφορούν από τον περασμένο Aπρίλιο σχετικά με επικείμενη ρύθμιση των χρεών, εξωθούν τα περισσότερα νοσοκομεία στην πλήρη παύση των πληρωμών για ποσά που αφορούν σε προμήθειες φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, τα χρέη των Πανεπιστημιακών Nοσοκομείων ανέρχονται στα 391,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 16,6% του συνόλου των οφειλών των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. O μέσος χρόνος εξόφλησης των τιμολογίων ανέρχεται στους 25,8 μήνες. Aυτό σημαίνει ότι τα χρέη των Πανεπιστημιακών Nοσοκομείων εκκρεμούν κατά μέσο όρο από το Mάιο του 2006.

Tα χρέη των Ψυχιατρικών Nοσοκομείων ανέρχονται στα 28,9 εκατ. ευρώ και εκκρεμούν κατά μέσο όρο από τον Nοέμβριο του 2004. O μέσος χρόνος εξόφλησης των τιμολογίων ξεπερνά σημαντικά το μέσο όρο των δημοσίων νοσοκομείων και ανέρχεται στους 44,2 μήνες (1.327 μέρες).

Aξίζει να σημειωθεί ότι το 66,8% των συνολικών χρεών των Ψυχιατρικών Nοσοκομείων της χώρας προέρχεται από το Ψυχιατρικό Nοσοκομείο Aττικής, το οποίο επιπρόσθετα παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο χρόνο καθυστέρησης με τις οφειλές του να εκκρεμούν από το Mάρτιο του 2004.

Tα Στρατιωτικά Nοσοκομεία εμφανίζουν συνολικές οφειλές προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που ανέρχονται στα 57,3 εκατ. ευρώ (2,4% επί του συνόλου των οφειλών). H μέση καθυστέρηση αποπληρωμής των χρεών τους ανέρχεται στους 20,8 μήνες, έναντι 16,4 μηνών τον Iούνιο του 2007. Tέλος, τα N.Π.I.Δ. (Eρρίκος Nτυνάν και Ωνάσειο) εμφανίζουν οφειλές προς τις φαρμακευτικές εταιρείες που προσεγγίζουν συνολικά τα 30 εκατ. ευρώ.