Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μειώνονται κατά 10% εφημερίες και λοιπές δαπάνες, πλην μισθών και συντάξεων

p>Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (κλικ εδώ) μειώνονται κατά 10% οι πιστώσεις που υπήρχαν στον πρόσφατα ψηφισμένο προϋπολογισμό του 2010. Στη μείωση περιλαμβάνονται εφημερίες και υπερωρίες, ενώ -προς στιγμήν- φαίνεται ότι δεν έπιβάλλεται μείωση στους μισθούς και συντάξεις. Ως αιτιολογία για την απαράδεκτη αυτή ενέργεια προβάλλεται το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

“Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει τη δημιουργία αποθεματικού ύψους 10%, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτων αναγκών εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

    Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπέγραψε σήμερα Υπουργική Απόφαση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού. Το αποθεματικό δημιουργείται με τη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού όλων των Υπουργείων κατά 10%, εκτός μισθών και συντάξεων, και τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

    Επίσης, για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών, η Κυβέρνηση προχωρά σε αποδέσμευση των πιστώσεων σε μηνιαία βάση και την παρακολούθηση των δαπανών και αναλήψεων υποχρεώσεων από μεικτές ομάδες στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών και των άλλων Υπουργείων”.