Με ασύλληπτες ταχύτητες λειτουργεί το επιτελικό κράτος

Στις 28/5/2029  διορίστηκε Διοικητής στο Νοσοκομείο Καρπάθου.

Στη 1/6/2020, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα, ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ αντιλήφθηκε ότι το Νοσοκομείο δεν έχει Διοικητή, διότι ο διορισθείς αρνήθηκε το διορισμό του!

Τούτου δοθέντος, ο υπουργός Υγείας εκδίδει απόφαση και αναφέρει:

«5.- Το γεγονός ότι έχει παρέλθει ένα έτος από τη μη ανάληψη υπηρεσίας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ανακαλούμε το διορισμό του κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη…»

 

Αυτό θα πει ταχύτητα.

Θα σκάσει απ΄ το κακό του ο Λούκι Λουκ που -ως γνωστόν-  πυροβολούσε πιο γρήγορα κι απ΄ τη σκιά του..