Με “εμπάργκο” απειλούν 8 εταιρείες αποβλήτων

Με την απειλή της ανάληψης “οποιασδήποτε αναγκαστικής ενέργειας” εις βάρος των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οχτώ ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) ζητούν άμεση συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Αν. Λοβέρδο προκειμένου να συζητηθεί το χρέος ύψους άνω των 15 εκατ. ευρώ, το οποίο διατηρούν τα ιδρύματα προς αυτές.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι 8 εταιρείες αναφέρουν μεταξύ άλλων: “Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει θα έχει πολύ σύντομα αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, αφού, ξαφνικά, κάποιες εταιρείες δεν θα αντέξουν τη συνεχιζόμενη παύση πληρωμών, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη εκ μέρους τους παύση αποκομιδής και επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων”.

Για την ιστορία, πρόκειται για τις εταιρείες Hydroclave Hellas A.E., Αποτεφρωτήρας Α.Ε., Αποστείρωση Α.Ε., Medical Waste Περιβαλλοντική Διαχείριση Α.Ε., Γενική Χημικών Εφαρμογών ΕΠΕ, Ευστάθιος Τσιγκρής ΕΠΕ, Οικοανακύκλωση Α.Ε. και Οικολογική Α.Ε.