Με κάρτα σε ιδιωτικούς γιατρούς

Οι ασφαλισμένοι θα πηγαίνουν σε ιδιωτικά ιατρεία με κάρτα, η οποία θα πιστώνεται με συγκεκριμένο ποσό ετησίως από τα Ταμεία. Παραπεμπτικό θα απαιτείται για την εισαγωγή στα νοσοκομεία

«E» 25/1
 

«Σφιχτό» σύστημα παροχής υπηρεσιών περίθαλψης προωθεί το υπουργείο Υγείας.

Οι ασφαλισμένοι θα επιλέγουν ελεύθερα -ακόμη και από τον ιδιωτικό τομέα- γιατρό για εξωνοσοκομειακή φροντίδα, αλλά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να «ξοδεύουν» αφειδώς υπηρεσίες.

Πιο δύσκολη γίνεται και η εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία, για την οποία θα απαιτείται παραπεμπτικό, κατά το βρετανικό πρότυπο!

Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Πρόταση του υπουργείου είναι να μπει άμεσα στο σύστημα ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και σε δεύτερη φάση το ΙΚΑ.

Η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος προγραμματίζεται για μία πενταετία μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου. Στόχος του νομοθέτη είναι να ενταχθούν σε αυτό οι ασφαλισμένοι των περισσότερων Ταμείων.

Δύο πυλώνες
Το νέο σύστημα στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο δημόσιος, στον οποίο περιλαμβάνονται τα Κέντρα Υγείας (αστικού και αγροτικού τύπου), τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία της περιφέρειας, οι μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, τα κέντρα ψυχικής υγιεινής, το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.

Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει τους ιδιωτικούς φορείς, δηλαδή ιδιωτικά ιατρεία (παθολόγοι, φυσίατροι, παιδίατροι, οδοντίατροι, καρδιολόγοι, ορθοπεδικοί, δερματολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ουρολόγοι, ψυχίατροι, νευρολόγοι και γενικοί γιατροί), ιδιωτικά οδοντιατρεία, διαγνωστικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, εργαστήρια φυσικής αποκατάστασης και φυσικοθεραπείας, φαρμακεία, καταστήματα ιατρικών μηχανημάτων και υλικών και μονάδες ημερήσιας και βραχείας νοσηλείας.

Οι ιδιωτικοί φορείς θα εντάσσονται στο σύστημα με υποβολή δήλωσης συμμετοχής και αφού εγκαταστήσουν τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Θα υποχρεούνται, δε, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους.

Από την πλευρά τους, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον γιατρό του (στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα).

Ο γιατρός αυτός δεν θα παρέχει μόνο εξωνοσοκομειακή φροντίδα, αλλά θα δίνει παραπεμπτικό, προκειμένου ο ασθενής να εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Θα έχει ρόλο και στην επείγουσα μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο. Για να αποφευχθεί «έκρηξη» δαπανών από το νέο σύστημα, ο νομοθέτης ορίζει δικλίδα ασφαλείας με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, την οποία θα έχει κάθε ασφαλισμένος.

Η κάρτα αυτή θα πιστώνεται μία φορά τον χρόνο με ποσό το οποίο θα αποφασίζει η διοίκηση του Ταμείου στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος. Το πιστωτικό όριο θα ορίζεται με βάση τις ανάγκες κάθε ασθενούς και θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί πριν περάσει ο χρόνος, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα παροχής νέου ορίου. Η ανανέωση του ορίου δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς θα εξετάζονται οι ανάγκες του ασφαλισμένου και το αν έκανε ορθή χρήση του αρχικού ποσού!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ