Με… μετρητά η εξόφληση των προμηθευτών

Με…μετρητά θα γίνει η εξόφληση των χρεών των δημόσιων νοσοκομείων -ανέρχονται σε 6,3 δισ. ευρώ- προς τους προμηθευτές τους. Σε πρώτη φάση θα αποπληρωθούν χρέη περίπου 1,4 δισ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στα θεωρημένα εντάλματα πληρωμής, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί το 2010.

Προϋπόθεση για την ένταξη των προμηθευτών στη ρύθμιση αποπληρωμής είναι η παροχή έκπτωσης. Το ύψος της έκπτωσης θα το προτείνουν οι ίδιοι οι προμηθευτές, οι οποίοι θα πρέπει να απαντήσουν μέχρι σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή των υπουργείων Οικονομίας και Υγείας, για τις προθέσεις τους.