Με πλαστά βιβλιάρια και συνταγολόγιαεξαπατούσαν τον ΟΓΑ

Η ΔΡΑΣΗ κυκλώματος έκδοσης πλαστών βιβλιαρίων υγείας και συνταγολογίων σε αλλοδαπούς οι οποίοι δεν είχαν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ διαπιστώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, επισημαίνεται ότι σε ένα μόνο δημοτικό διαμέρισμα δήμου του Νομού Θεσσαλονίκης εκδόθηκαν παρανόμως περισσότερα από εκατό (100) βιβλιάρια υγείας και συνταγολόγια. Αποτέλεσμα των ανωτέρω παράνομων ενεργειών είναι η σοβαρή οικονομική επιβάρυνση του ΟΓΑ με δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο διοικητής του Οργανισμού κ. Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος έδωσε εντολή να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου.