Με ρυθμό 8,9% «τρέχουν» οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα

Της Ελένης Πετροπούλου

Παγκόσμια πρωτοτυπία διεκδικεί η χώρα μας σε ό,τι αφορά τις δαπάνες υγείας. Αν και στην Ελλάδα υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας, η κατανομή της δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης μοιράζεται ισόποσα, φαινόμενο που παρουσιάζεται περισσότερο στην Αμερική, όπου δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας. Αντίθετα, σε χώρες, όπως η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία αλλά ακόμα και Ιταλία με εθνικά συστήματα υγείας, η δημόσια σε σχέση με την ιδιωτική δαπάνη είναι σε ποσοστό 70%-30% ή 80%-20%!

Μάλιστα, την πενταετία 2000 – 2005 στην Ελλάδα ο ρυθμός αύξησης της κατά κεφαλήν δαπάνης υγείας ανήλθε στο 8,9% σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπου διαμορφωνόταν στο 7,2%.

Ημερίδα
Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια επιστημονικής ημερίδας οικονομικών υγείας με θέμα «Η λήψη αποφάσεων στον χώρο της υγείας, μέσω συνδυασμού κλινικών και οικονομικών δεδομένων», που οργάνωσε η φαρμακοβιομηχανία Boehringer Ingelheim Ελλάς.

Από το 1990, όπως τόνισε ο καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του London School of Economics, Alistair McGuire, ο ρυθμός αύξησης της δαπάνης υγείας ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για σχεδόν όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ εκτός της Φινλανδίας, ενώ από το 1997 ο ρυθμός αύξησης έχει διπλασιαστεί, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας

Τα κριτήρια, τόνισε ο καθηγητής Οικονομικών Υγείας, του Πανεπιστημίου York, Michael Drummond, που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη μιας απόφασης στον χώρο της υγείας είναι κριτήρια κόστους – αποτελεσματικότητας και όχι μόνο η τιμή του φαρμάκου, όπως γίνεται στην Ελλάδα, δηλαδή τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται να καλύπτουν το κριτήριο της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος του. Οι περισσότεροι λήπτες αποφάσεων στον χώρο της υγείας, ανέφερε ο Δρ. Δημήτριος Σκιαδάς, γενικός γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, ασχολούνται με το φάρμακο, καθώς είναι εύκολα μετρήσιμο προϊόν σε σχέση με την υπόλοιπη τεχνολογία υγείας. Στην Ελλάδα, η συζήτηση επικεντρώνεται στην ποσότητα (αριθμός ασθενών, ημέρες νοσηλείας), ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για ποιότητα ζωής μετρημένη με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, μελέτες ποιότητας ζωής), έτσι λαμβάνεται υπόψη και η άποψη του ασθενούς.

Τα φάρμακα
Στη χώρα μας, συνέχισε ο κ. Σκιαδάς, οι τιμές των φαρμάκων παραμένουν χαμηλές καθώς για την τιμολόγηση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων ευρωπαϊκών χωρών.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής Οικονομικών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος, τόνισε ότι το ελληνικό σύστημα υγείας είναι πια ώριμο, ώστε να ενσωματώσει τα οικονομικά της υγείας στη λήψη αποφάσεων του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ.