Με το brand name και το …χαρτζιλίκι

 

Στη χώρα μας τα αντίγραφα φαρμάκων κυκλοφορούν με brand name, άλλη μια πολιτική που διευκολύνει τις μικρές εταιρείες.

Στις χώρες της ευρωζώνης, τις ΗΠΑ και άλλες οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, οι συσκευασίες των γενόσημων (generics) όπως εκεί ονομάζονται τα αντίγραφα φαρμάκων, φέρουν την ονομασία της δραστικής τους ουσίας και διακριτικά κάτω δεξιά την εταιρεία που τα κυκλοφορεί. Αντί λοιπόν για Assoprol ή Ortanol ή Zolmach, που είναι τρία από τα 47 brand names της ομεπραζόλης που κυκλοφορούν στη χώρα μας, ο γιατρός στη Γερμανία γράφει ομεπραζόλη και ο ασθενής αγοράζει ένα από τα γενόσημα ή το πρωτότυπο φάρμακο.

Τα brand names, λένε άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το χώρο του φαρμάκου, δίνουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να ελέγχουν αν οι γιατροί συνταγογραφούν το δικό τους αντίγραφο ή άλλης εταιρείας.

Οι εταιρείες με μια μηνιαία επίσκεψη στους γιατρούς του ΙΚΑ που κρατούν τα συνταγολόγια των ασθενών μπορούν να βεβαιώσουν ότι ο γιατρός είναι «δικός τους» και να τον χαρτζιλικώσουν καταλλήλως. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν αν κάποιο νοσοκομείο τούς προτιμά.

Οταν ο γιατρός δεν έχει το δικαίωμα να γράψει brand name και άρα να κερδίσει από κάποια εταιρεία αλλά περιορίζεται στο να γράψει τη δραστική ουσία, ίσως τα πράγματα να αλλάξουν στη χώρα μας με τις μικρές εταιρείες αντιγράφων. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αφανιστούν, αφού δεν θα μπορούν να έχουν δικούς τους γιατρούς να συνταγογραφούν το αντίγραφό τους.