Με Υπουργική Απόφαση οι αναβαθμίσεις των γιατρών ΕΣΥ

p>”Γιά την εξέλιξη των γιατρών κλάδου ΕΣΥ χρειάζεται μόνο η υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης” αναφέρεται στο Υ10α/9656/26-2-2003 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Το εν λόγω έγγραφο βασίζεται σε σχετικό έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου το οποίο αναφέρει ότι “σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 1599/86 οι εξελίξεις κλάδου γιατρών ΕΣΥ δεν δημοσιεύονται”

ΔΒ