Μέχρι 3 Οκτωβρίου η υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» για τους Διευθυντές ΕΣΥ.

p>Σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 3868/2010 οι Διευθυντές ΕΣΥ οφείλουν να υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες εντός διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή το αργότερο μέχρι 3 Οκτωβρίου 2010.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται κατευθείαν στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου*.

Η συμπλήρωση της δήλωσης γίνεται σε έντυπο που διαθέτουν για το σκοπό αυτό τα Γραφεία Προσωπικού των Νοσοκομείων, στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων.

Παράλειψη υποβολής της δήλωσης συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο νόμο 3213/2003.

                           Συναδελφικά

                         Δημήτρης Βαρνάβας

 

…………………………………………………………….

* Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, ΤΚ 11510 Αθήνα

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-6419326, 6419327