Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδεσμευτεί τα κονδύλια εφημεριών

p>Μέχρι σήμερα Τρίτη 5 Μαίου δεν έχει υπάρξει απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στο αίτημα που διετύπωσε το Υπουργείο Υγείας για αποδέσμευση στο 100% των κονδυλίων εφημεριών τετραμήνου.

 

Αυτό προκύπτει από επικοινωνία του υπογράφοντος με την αρμόδια Διευθυνση του ΥΥ&ΚΑ, στην οποία επισημάνθηκε η ανάγκη πίεσης που οφείλει να ασκήθεί προς το Υπ. Οικονομικών, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός Νοσοκομείων και ΚΥ έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω των επισχέσεων.

 

Για οτιδήποτε νεώτερο θα αναρτηθεί ενημερωτικό στο Υgeianet.

 

                                                 Δημήτρης Βαρνάβας