“Μεγάλος αδελφός” στον Οίκο του Ναύτη!

Την έντονη αντίδραση των γιατρών του Οίκου Ναύτη έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία της διοίκησης του ταμείου να τοποθετήσει κάμερες σε όλους τους χώρους εργασίας και να καλέσει τους γιατρούς και τους εργαζόμενους να παραλάβουν προσωπικές κάρτες με… τσιπάκι, προκειμένου η διοίκηση να παρακολουθεί ακόμη και το δευτερόλεπτο εισόδου και εξόδου στον χώρο εργασίας. Ήδη οι γιατροί του Οίκου Ναύτη αρνήθηκαν να παραλάβουν τις κάρτες και μελετούν τρόπους αντίδρασης στη λειτουργία των καμερών. Ο “μεγάλος αδελφός” στους χώρους εργασίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτός από τους εργαζόμενους, οι οποίοι προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν στο συγκεκριμένο ταμείο. Αντί η διοίκηση του Οίκου Ναύτη να φροντίσει για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και να λάβει μέτρα για την υπέρβαση της απαξίωσης του ταμείου, ανακαλύπτει τρόπους για να… παρακολουθεί το προσωπικό! Β.Β.