Μεγαλύτερος ο κίνδυνος καρκίνου στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα

Στη Γερμανία ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μειώνεται: ένα πολύ καλό νέο. Όμως τώρα καθίσταται σαφέστερη μια διαφορά: στις εύπορες περιοχές ο κίνδυνος μειώνεται πολύ ταχύτερα από ό,τι αλλού, όπως γράφει η ομάδα της Λίνα Γιάνσεν του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τον Καρκίνο (DKFZ) στο “International Journal of Cancer”.

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία για 48 εκατομμύρια κατοίκους από οκτώ περιοχές, συγκρίνοντας τις διαγνώσεις καρκίνου μεταξύ 2007 και 2018. Και αποφάνθηκαν πως η κοινωνική ανισότητα επηρεάζει όλο και περισσότερο το ποσοστό των νέων περιπτώσεων καρκίνου στη Γερμανία.

Σαφής τάση

Οι ερευνητές κατέταξαν αρχικά όλες τις περιφέρειες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη σε πέντε ομάδες, με βάση έναν κοινωνικοοικονομικό δείκτη, που περιελάμβανε το εισόδημα, το ποσοστό απασχόλησης και την εκπαίδευση.

Διαπίστωσαν ότι λιγότεροι άνθρωποι εμφάνισαν καρκίνο κατά τη διάρκεια της παρατηρούμενης περιόδου – και στις πέντε ομάδες. Ωστόσο αυτή η μείωση ήταν πολύ λιγότερο έντονη στις μειονεκτικές περιοχές από ό,τι στις εύπορες: τόσο για τους καρκίνους γενικώς, όσο και για τους καρκίνους του εντέρου και του πνεύμονα ειδικότερα στους άνδρες.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η ανισότητα επιδεινώθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο: ενώ το 2007 οι άνδρες στις κοινωνικοοικονομικά πιο υποβαθμισμένες περιοχές είχαν 7% υψηλότερο ποσοστό νέων περιπτώσεων καρκίνου από τους άνδρες στις λιγότερο υποβαθμισμένες περιοχές, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 23% το 2018. Για τις γυναίκες, η διαφορά αυξήθηκε από 7% το 2007 σε 20% το 2018.

Κοινωνική ανισότητα

Για να καταπολεμηθεί αυτή η ανισότητα, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι χαρακτηρίζει τις κοινωνικοοικονομικά ασθενέστερες περιοχές. Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ η ιατρική περίθαλψη και οι υποδομές ήταν σχετικά σταθερές, μεμονωμένοι παράγοντες όπως η ανεργία, το ποσοστό των δικαιούχων κοινωνικής πρόνοιας ή το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου έκαναν μεγάλη διαφορά.

«Έτσι, οι κοινωνικοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι οι γενικές υποδομές», τονίζει η Λίνα Γιάνσεν. Επιπλέον, κρίσιμη είναι η κατανάλωση, για παράδειγμα, προϊόντων καπνού, η σωματική αδράνεια και η σοβαρή παχυσαρκία.

Ο καρκίνος συχνά μπορεί να προληφθεί

«Μεταξύ 30% και 50% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής, δηλαδή μέσω της αποχής από τα προϊόντα καπνού, και την πειθαρχία στα μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ο εμβολιασμός κατά των λοιμώξεων που προκαλούν καρκίνο», εξηγεί επίσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.). Η πρόληψη είναι η πιο αποδοτική μακροπρόθεσμη στρατηγική για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Η Γιάνσεν από το DKFZ υπογραμμίζει τέλος πως «τα αποτελέσματά μας, δείχνουν για άλλη μια φορά ότι πρέπει να καταβάλλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες στο μέλλον για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι επωφελούνται εξίσου από τις συστάσεις για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και από τις εξετάσεις για τον έλεγχο του καρκίνου – ανεξαρτήτως από τον ταχυδρομικό τους κώδικα».

Πηγές:
euro2day, DEUTSCHE WELLE, Iatrinet