Μερική αποκατάσταση της εμφάνισης του Ygeianet στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

p>Όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι σε ορισμένα Νοσοκομεία της χώρας που έχουν Internet μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ φαίνεται να αποκαθίσταται η εμφάνιση του Ygeianet. Τουναντίον σε ορισμένα άλλα συνεχίζουν να παρουσιάζονται δυσλειτουργίες ή και πλήρης αδυναμία εμφάνισης της ιστοσελίδας.

 

Προκειμένου να αποτυπώσουμε εικόνα των περιοχών που αποκαταστάθηκε η εμφάνιση και των περιοχών που συνεχίζουν να παρουσιάζονται προβλήματα παρακαλούμε τους συναδέλφους να μας στείλουν σύντομο μήνυμα στη διεύθυνση varnava1@otenet.gr στο οποίο να μας εκθέτουν την κατάσταση, ώστε να προσπαθήσουν οι τεχνικοί να επιδιορθώσουν το πρόβλημα όπου εμφανίζεται.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας