Μετ’ εμποδίων η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τον ΟΠΑΔ

<Χωρίς φάρμακα κινδυνεύουν να μείνουν οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ (ταμείο Δημοσίου), εξαιτίας των προβλημάτων που εντοπίζονται στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Όπως καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, από τις 22 Αυγούστου, οπότε άρχισε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η ηλεκτρονική καταγραφή των παρακλινικών εξετάσεων, έχει γίνει δέκτης έντονων διαμαρτυριών από τους γιατρούς-μέλη τους ότι τις ώρες λειτουργίας των περισσότερων ιατρείων είναι αδύνατη η επικοινωνία με το σύστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, καθώς και την αδυναμία των γιατρών να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους. Η καθυστέρηση της συνταγογράφησης και της εκτέλεσης των παρακλινικών εξετάσεων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους ασθενείς για τα οποία δεν θα είναι υπεύθυνοι οι γιατροί.
Για τους λόγους αυτούς, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τη διοίκηση του ΟΠΑΔ να ανακαλέσει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέχρι να λυθούν τα προβλήματα.