«Μεταγγίσεις» εκατ. ευρώ στους συνδικαλιστές

Οι έλεγχοι στο ΥΠΠΟ έδειξαν σκοτεινές επιχορηγήσεις, όπως αυτή για την εθελοντική αιμοδοσία, όπου δόθηκαν δεκάδες χιλιάδες ενώ παρέχεται δωρεάν

Σημεία και τέρατα αποκαλύπτονται στις δαιδαλώδεις διαδρομές των επιχορηγήσεων του υπουργείου Πολιτισμού που ερευνούν από κοινού εισαγγελέας, επιθεωρητές του Δημοσίου και ελεγκτές της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ).

Ειδικά στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων που διαχειρίζονται Σύλλογοι, Ενώσεις και Σωματεία καθώς και Πολιτιστικές Εταιρείες που συνεστήθησαν στο όνομα των υπαλλήλων ΥΠΠΟ, διαπιστώνονται ακόμη και παρεμβολές προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλαυκώπις Αθηνά, ο οποίος συνεστήθη από ομάδα υπαλλήλων το 1982, για την προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στην πορεία όμως ανέλαβε τη διαχείριση ολόκληρων τομέων κοινωνικής πολιτικής του υπουργείου, όπως την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων, χωρίς δημόσιο διαχειριστικό έλεγχο ή έστω συνδικαλιστική εποπτεία. Πλην, όμως, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Επιδοτούμενος εθελοντισμός

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας των υπαλλήλων ΥΠΠΟ, τα οποία περνούν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μονίμων Υπαλλήλων Κλάδων Διοικητικού. Ακόμη και η αιμοδοσία, λοιπόν, προσέλαβε χαρακτήρα επιδοτούμενης δράσης και χρηματοδοτείται με ποσά που παραπέμπουν σε εμπόριο και όχι εθελοντική προσφορά.

Το 2004 ο ΠΣΜΥΚΔΕ χρηματοδοτήθηκε με 60.000 ευρώ, το 2005 με 15.000 ευρώ, το 2006 με 182.000 ευρώ και πέρυσι με 385.000 ευρώ. Την αιμοδοσία διενεργεί στην Αθήνα κινητή μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και το ίδιο, βεβαίως, ισχύει για τις περιφερειακές μονάδες αιμοδοσίας που καλύπτουν τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και λοιπές υπηρεσίες του υπ. Πολιτισμού.

Πώς δικαιολογείται μία τόσο μεγάλη δαπάνη για την προσφορά αίματος, ουδείς εκ του Συλλόγου είναι σε θέση να εξηγήσει. Το 2007 έγιναν τρεις αιμοδοσίες και, όπως προκύπτει από τη ροή των εκταμιεύσεων, τον Μάρτιο διατέθηκαν 25.000 ευρώ, στις αρχές Μαϊου 25.000 ευρώ και στα τέλη του ίδιου μήνα 100.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό από την ετήσια επιχορήγηση ύψους 385.000 ευρώ διατέθηκε για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες προβολής της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Ε. Κοκώσης και γραμματέας ο Ν. Κανελλόπουλος, ο οποίος διατελεί γραμματέας και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γλαυκώπις Αθηνά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει ετήσια επιχορήγηση πάνω από 700.000 ευρώ, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια έφτασε στο συνολικό ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ. Αν και είναι ΝΠΙΔ χωρίς ελεγκτικές υπηρεσίες και οργανική σχέση με το υπουργείο ή τα συνδικαλιστικά όργανα των υπαλλήλων, εμφανίζεται να εξυπηρετεί δράσεις που υπάγονται στην ευθύνη του κράτους και των συνδικάτων.

Οργανώνει και χρηματοδοτεί τις διακοπές των παιδιών των υπαλλήλων σε κατασκηνώσεις, τις ετήσιες γιορτές καθώς και τις εκδηλώσεις απονομής αριστείων. Η μεγαλύτερη δαπάνη αφορά στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων, στο οποίο συμμετέχουν περί τα 600 με 650 παιδιά για 20 ημέρες το καλοκαίρι, και το ποσό που καταβάλλεται κυμαίνεται κατ έτος από 450.000 έως και 700.000 ευρώ.

Προσωπικοί λογαριασμοί

Από τον έλεγχο των πεπραγμένων του Πολιτιστικού Συλλόγου προέκυψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρές διαχειριστικές παρατυπίες, με χαρακτηριστικότερη την παρεμβολή προσωπικών λογαριασμών στη ροή των χρηματοδοτήσεων. Ζήτημα γεννάται ακόμη και για τις συνθήκες λειτουργίας του Συλλόγου, καθώς ο πρόεδρος Π. Σκορδάς έχει αποσπαστεί από το ΥΠΠΟ, προκειμένου να αναλάβει τη διεύθυνση του ΕΟΤ στη Βιέννη.

Στο εύλογο ερώτημα πώς είναι δυνατόν να περνούν δημόσιες πιστώσεις μέσα από συλλόγους, όπως η Γλαυκώπις Αθηνά, ή ακόμη και από προσωπικούς λογαριασμούς, το υπ. Πολιτισμού παραπέμπει στον έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το ίδιο ακριβώς κάνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού. Το προεδρείο της Ομοσπονδίας καλεί τις ελεγκτικές αρχές να βγάλουν ό,τι ύποπτο εντοπίζουν στο φως, προέβη δε την Παρασκευή και σε σχετικό διάβημα προς την ΥΠΕΕ.

Στελέχη όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων παραδέχονται, εντούτοις, ότι υπάρχουν τεράστιες στρεβλώσεις και επισημαίνουν ότι έχουν θέσει θέμα ξεκαθαρίσματος αυτών των γκρίζων επιχορηγήσεων.

Πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις, όμως, διακρίνεται καθαρά ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εναρμονίστηκαν σε αυτό το στρεβλό σύστημα που καταγγέλλουν στον απόηχο του απονενοημένου διαβήματος του Χρ. Ζαχόπουλου. Συνδικαλιστικά στελέχη πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν καταγγελίες για διαχειριστικές πράξεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή παραστατικά.

«Αμαρτωλό» παρελθόν

Ο προηγούμενος διαχειριστής των κατασκηνωτικών προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη, Α. Κατσιαμάνης, παραπέμπεται με βούλευμα για υπεξαίρεση 270.000 ευρώ που αποκάλυψε προ τεσσάρων ετών έλεγχος ορκωτών λογιστών και άλλα 13 αδικήματα. Αλλες, εξίσου, βαριές καταγγελίες, που πήραν τη μορφή μηνυτήριων αναφορών, διευθετήθηκαν με εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, πλην όμως επί της ουσίας εξακολουθούν να είναι εκκρεμείς, καθώς τα ζητήματα που αφορούν παραμένουν ανοιχτά.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλει το 2000 ο συνδικαλιστής Δ. Δημαρόγκωνας, οργανωτικός γρ. της Ομοσπονδίας σήμερα, κατά πέντε συναδέλφων του και παντός άλλου υπευθύνου για απάτη εις βάρος των υπαλλήλων που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε οικοδομικό συνεταιρισμό, ο οποίος ουδέποτε έγινε, αφού η έκταση που αγοράστηκε ήταν δασική.

ΜΠ. ΑΓΡΟΛΑΜΠΟΣ