ΜΕΤΩΠΟ- Διακήρυξη και υποψηφιότητες για τις εκλογές της ΕΙΝΑΠ την Πέμπτη 31 Μάρτη

Το ΜΕΤΩΠΟ, εν όψει των εκλογών της ΕΙΝΑΠ και του συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ που θα επακολουθήσει, θέτει με άμεσο και ευθύ τρόπο τις άμεσες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις του Νοσοκομειακού κινήματος, με σημαντικότερες εκ των οποίων:

  • Άμεση αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου, αρχικά στα επίπεδα του 2012 με εφαρμογή υπ᾽ αριθ. 431/26-2-2018 Απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και άμεση καταβολή των αναδρομικών οφειλών, με προοπτική εισαγωγικό μισθό για τον Επιμελητή Β΄ 2000 € σε βάθος τριετίας και γενναία αύξηση του μισθού των ειδικευομένων.   Αφορολόγητο στα 12.000 €. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Ενιαίο κονδύλι εφημεριών, με κατάργηση της διαφοροποίησης τακτικών και πρόσθετων και αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης τους
  • Αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%, όπως προέβλεπε η κλαδική συμφωνία το 2008.
  • Μόνιμες προσλήψεις για ενίσχυση του Συστήματος και αναστροφή της μετανάστευσης των νέων γιατρών.  Θεσμοθέτηση μηχανισμού αυτόματης αναπλήρωσης των κενών λόγω συνταξιοδότησης. Δέσμη κινήτρων για προσέλκυση γιατρών σε ειδικότητες που υπάρχει έλλειψη.
  • Μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών.
  • Ένταξη στα ΒΑΕ και χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος σε όλους τους συναδέλφους, σύμφωνα και με την θετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και άμεση έκδοση σύνταξης των συνταξιοδοτούμενων συναδέλφων
  • Σύσταση Προδικαστικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τις υποθέσεις που αφορούν στην ιατρική ευθύνη των γιατρών του ΕΣΥ και πλήρη κάλυψη της αστικής ευθύνης των γιατρών κατά την διάρκεια άσκησης του κλινικού και εφημεριακού τους έργου

Επακολουθεί το πλήρες φυλλάδιο του ΜΕΤΩΠΟΥ: