Μέτρα για τον περιορισμό του κόστους της Δημόσιας Υγείας

h4>Επίκαιρη ερώτηση Φώτη Κουβέλη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης

Η δημόσια υγεία ανήκει κατα προτεραιότητα στην κατηγορία των κοινωνικών αγαθών. Είναι δε διαπιστωμένο ότι αναμφίβολα απαιτεί μεγάλες δαπάνες για την λειτουργία της. Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Δημόσιας Υγείας παρατηρούνται περισσότερες αδιαφάνειες στην διαχείριση των κονδυλίων που δαπανώνται για τον σκοπό αυτό και οι διαπλοκές και εστίες διαφθοράς αυξάνονται.

Η διοικητική ανεπάρκεια και η αναποτελεσματική διαχειριστική λειτουργία που παρατηρείται στον τομέα της Υγείας έχει οδηγήσει την χώρα μας να σπαταλά σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τη δημόσια υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη. Στον τομέα της  Υγείας η χώρα καταγράφεται από πρόσφατα στοιχεία της Ε.Ε. ότι χορηγεί από τις υψηλότερες κατα κεφαλή δαπάνες στην Ε.Ε., ενώ παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό σύστημα να παραμένει αναξιόπιστο.

Τα  παράνομα κυκλώματα που έχουν αναπτυχθεί συνεχίζουν να πλουτίζουν σε βάρος της δημόσιας Υγείας.  

Με δεδομένο το διαχρονικό διαχειριστικό πρόβλημα που παρατηρείται χρόνια τώρα στη χώρα μας στον τομέα της δημόσιας υγείας και επειδή η εικόνα της ελλιπούς διαχεριστικής λειτουργίας των μονάδων δημόσιας υγείας  δεν διασφαλίζει  την απαιτούμενη αποτελεσματική προστασία των ασθενών ούτε το δημόσιο χρήμα .

Ερωτάται ο κ.κ. Υπουργός,

•    Ποιά ειναι η θέση του για  τις  συγκεκριμένες πολιτικές που    εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση του φαινομένου και γιατί δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα;

•    Ποιά μέτρα   προτίθεται να λάβει  προκειμένου να αντιμετωπίσει την αδιαφάνεια και τη χρηστή όσο και νόμιμη διαχείρηση των κονδυλίων που διατίθενται για την δημόσια υγεία;

Ο ερωτών βουλευτής

Φώτης Κουβέλης