Μη νόμιμα τα πρόστιμα λένε τα μαιευτήρια

Στην εις βάρος τους επιβολή προστίμων για «αδιαφανή και καταχρηστική» χρέωση για τη συλλογή βλαστοκυττάρων (225 έως 350 ευρώ) από τον γενικό γραμματέα Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομικών απαντούν τα μαιευτήρια «Μητέρα» και «Λητώ», χαρακτηρίζοντάς τη «μη νόμιμη και άδικη».

Καλούν δε την υπουργό «με παρέμβασή της να διορθώσει την απόφαση αυτή και την αυθαιρεσία της που θίγει αβάσιμα τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα», καθώς και να «εξετάσει εάν υποκρύπτεται σκοπιμότητα πίσω από αυτήν την απόφαση και να ενεργήσει τα δέοντα».

Το σκεπτικό της απόφασης επιβολής προστίμου του υπουργείου, που ανοίγει τον δρόμο στους γονείς να λάβουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν για «έξοδα λήψης βλαστοκυττάρων», είναι ότι η λήψη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος πραγματοποιείται δίχως κάποια πρόσθετη επέμβαση στη μητέρα, σε υλικά και συσκευασία που διατίθενται από τη δημόσια ή την ιδιωτική τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων και παραλαμβάνεται επί τόπου. Ο μαιευτήρας δε που πραγματοποιεί τη συλλογή -ο οποίος αμείβεται ξεχωριστά- δεν αξιώνει και δεν λαμβάνει καμία αμοιβή. Ειδικά δε για τους γονείς που επέλεγαν όχι να φυλάξουν για μετέπειτα ιδία χρήση τα βλαστοκύτταρα, αλλά να τα δωρίσουν στη δημόσια τράπεζα, με την παραπάνω χρέωση των ιδιωτικών μαιευτηρίων η πράξη δωρεάς προς το κοινωνικό σύνολο γινόταν αντικείμενο κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης. «Αδιαφανής ως προς την αιτία και το ύψος της η χρέωση», επισημαίνει το υπουργείο.

Τα μαιευτήρια «Μητέρα» και «Λητώ» αναφέρουν στο δελτίο Τύπου τους ότι «όλοι οι γονείς πριν από τον τοκετό επισκέπτονται τα λογιστήρια των κλινικών μας και ενημερώνονται πλήρως περί των χρεώσεών μας, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης λήψης βλαστοκυττάρων, η οποία είναι προαιρετική πράξη ιατρικής φύσεως».

Επικαλούνται δε σχετικό πόρισμα (Ιανουάριος 2010) του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με το οποίο «οι χρεώσεις που επιβάλλουν τα ιδιωτικά μαιευτήρια για τη λήψη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος στους χώρους παροχής υπηρεσιών τους είναι εντός του νομικού πλαισίου των μονάδων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας».

Ντα.Β