Μια κρατική μονάδα Υγείας πρότυπο

Η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού δεν διαθέτει μόνο σύγχρονο εξοπλισμό, αλλά και τεχνογνωσία

Της Πεννυς Mπουλουτζα

Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, ιατρικά ραντεβού που κλείνονται και μέσω του Διαδικτύου, ετήσια αξιολόγηση ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν αφορούν μία μονάδα Υγείας προηγμένης υγειονομικά χώρας της Δύσης, αλλά σε μία μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κρατικής ΔΕΚΟ στην Ελλάδα. Η Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, δεν ακολούθησε τον δρόμο της εγκατάλειψης που πήρε η συντριπτική πλειονότητα των ολυμπιακών έργων, αλλά λειτούργησε αμέσως ως ένα ολοκληρωμένο μοντέλο φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Ημερήσιας Νοσηλείας, υπό τη διαχείριση της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.). Περιλαμβάνει δέκα διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες που εστιάζουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (γενική ιατρική, καρδιολογία, παιδιατρική, ορθοπεδική, γυναικολογία κ.ά.), διαγνωστικά τμήματα βιοπαθολογικών εργαστηρίων, κλασικής ακτινολογίας – υπερήχων, μαγνητικής Τομογραφίας, Αξονικής Τομογραφίας και προηγμένο εξοπλισμό αποκατάστασης.

Ομως, παρά τις υποδομές της και τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της, οι κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού δεν μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν τα τακτικά ιατρεία της μονάδας, λόγω της μη ανανέωσης σύμβασης του ΙΚΑ με την Πολυκλινική για τις ιατρικές επισκέψεις. Οπως εξήγησε στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΜΥ Α.Ε., κ. Νίκος Παπανικολάου, με τη λήξη των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών αγώνων του 2004, υπήρχαν δύο ενδεχόμενα για την αξιοποίηση της Πολυκλινικής: ή να μπει στο ΕΣΥ ή να δημιουργηθεί ένα νέο νομικό πρόσωπο που θα τη λειτουργήσει. Επελέγη η δεύτερη λύση για την πιο άμεση αξιοποίηση του χώρου και έτσι ιδρύθηκε η ΑΕΜΥ Α.Ε. που αποτελεί κρατική ΔΕΚΟ. Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία για παρακλινικές εξετάσεις και με τον ΟΠΑΔ και για επισκέψεις στα τακτικά ιατρεία. Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου, ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού, υπήρξε ειδική ρύθμιση που επιτρέπει στο ΙΚΑ να υπογράφει συμβάσεις και για ιατρικές επισκέψεις στην Πολυκλινική. Αυτή η σύμβαση συνεργασίας τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2009, όμως έληξε στις αρχές του 2010 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Αντίθετα, έγινε προσπάθεια από το ΙΚΑ να «στήσει» ιατρεία του Ιδρύματος κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό. Και αυτό τη στιγμή που υπάρχει στο ίδιο το χωριό, μονάδα υγείας κρατικής ΔΕΚΟ και μάλιστα με διευρυμένο ωράριο (από 8 π.μ. έως 8 μ.μ.) σε σχέση με αυτό που ισχύει στα ιατρεία του ΙΚΑ. Ετσι, το 2009 ο αριθμός των επισκέψεων ασθενών στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού ανήλθε στις 72.000 και έως τον Σεπτέμβριο 2010 στις 42.000.

Η «κληρονομιά»

Κι αυτό όταν η Πολυκλινική «κληρονόμησε» από τους Ολυμπιακούς Αγώνες όχι μόνο σύγχρονο εξοπλισμό, αλλά και τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κληρονομιάς, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Οπως επισημαίνει ο κ. Παπανικολάου, στη μονάδα δεν υπάρχει βιβλίο ασθενών –εκτός από το τμήμα επειγόντων και αυτό διότι το επιβάλει η νομοθεσία–, αλλά ένα ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει στοιχεία του δημογραφικά και ιατρικά στοιχεία του ασθενούς, το οποίο αποθηκεύεται με ασφάλεια σε μία βάση δεδομένων και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του ασθενούς και του επαγγελματία Υγείας. Παραπεμπτικά γιατρών με «χαρτάκια» δεν χρειάζεται να εκδοθούν στο πλαίσιο της Πολυκλινικής, ενώ οι ασθενείς μπορούν να πάρουν π.χ. τη μαγνητική τους εξέταση σε ένα CD. Αλλη μία πρωτοτυπία για κρατική μονάδα υγείας, αφορά την ετήσια αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης του προσωπικού με συγκεκριμένα κριτήρια (εκτίμηση ικανότητας, εκτέλεση καθηκόντων και εργασιακής επάρκειας, αξιολόγηση προσωπικότητας) βάσει της οποίας ανανεώνονται και οι συμβάσεις εργασίας.

Πρόληψη ασθενειών

Ενεργό δράση στην εκστρατεία των υπουργείων Υγείας και Παιδείας για πρόληψη του καπνίσματος, έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα η Πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριού. Στο πλαίσιο της εφαρμογής δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας με στόχο την πρόληψη του καπνίσματος, επαγγελματίες υγείας της Πολυκλινικής (πνευμονολόγος, επισκέπτρια υγείας) έχουν ανοίξει από τα μέσα Οκτωβρίου, έναν κύκλο παρουσιάσεων-ομιλιών σε σχολεία του λεκανοπεδίου Αττικής, σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που προκαλεί το κάπνισμα.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας έχει αναθέσει στην Πολυκλινική Ολυμπιακού χωριού, την εφαρμογή προγράμματος πρόληψης και προαγωγής υγείας στον πληθυσμό της περιοχής των Οινοφύτων και του Σχηματαρίου, στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται για τη μείωση των κινδύνων για την υγεία που εγκυμονεί η πολυετής βιομηχανική ρύπανση του Ασωπού. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και το ΙΚΑ Οινοφύτων, και περιλαμβάνει προσυμπτωματικό έλεγχο για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου που σύμφωνα με την πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών φάνηκε να εμφανίζονται συχνότερα στην περιοχή λόγω της ρύπανσης.