Μία νοσηλεύτρια για 32 κλίνες στο «Παπαγεωργίου»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Πίσω από τη «βιτρίνα» του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» υπάρχουν αρκετά προβλήματα, καταγγέλλει το σωματείο των εργαζομένων στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

 

Μια νοσηλεύτρια βάρδιας αναγκάζεται να επιβλέψει 32 κρεβάτια βαριάς χειρουργικής κλινικής. Χρειάζονται μέχρι και 8 ώρες για τη διεκπεραίωση μιας ακτινογραφίας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Σπουδαστές που κάνουν πρακτική άσκηση εκτελούν κίνηση και εργαλειοδοσία στο χειρουργείο. Το προσωπικό φτάνει να δουλεύει για μέρες σε συνεχόμενο κυκλικό ωράριο επειδή δεν χορηγούνται τα νόμιμα ρεπό και οι άδειες.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, τα οποία διογκώνονται από το γεγονός ότι λειτουργούν 790 κρεβάτια αντί για 625, όπως είναι η σχετική πρόβλεψη. Επιπλέον, δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Για όλα τα παραπάνω περίπου 600 εργαζόμενοι παραιτήθηκαν και αναζήτησαν αλλού καλύτερες συνθήκες εργασίας.