Μηχάνημα εντοπισμού του καρκίνου

Χρειάζονται τουλάχιστον άλλα οκτώ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών

Μ όνο τέσσερα μηχανήματα ποζιτρονικής/ υπολογιστικής τομογραφίας (ΡΕΤ/CΤ) λειτουργούν στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης τουλάχιστον άλλων οκτώ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Το ΡΕΤ/CΤ είναι το πιο σύγχρονο μηχάνημα για τον εντοπισμό του καρκίνου σε διάφορα στάδια της νόσου. Επίσης συμβάλλει στην αντιμετώπιση της νόσου, καθώς μπορεί να προβλεφθεί αν ο ασθενής θα ανταποκριθεί θετικά σε συγκεκριμένη θεραπεία.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του «Ευαγγελισμού» κ. Ι.Δατσέρη, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος πραγματοποιήθηκαν 1.018 εξετάσεις. Πρόκειται για πολύ υψηλό αριθμό, δεδομένου ότι σε παγκόσμια κλίμακα τα αντίστοιχα μηχανήματα πραγματοποιούν κατά μέσον όρο 600 εξετάσεις ετησίως. Υπερβαίνει δε το 50% του συνόλου των πραγματοποιηθεισών στην Ελλάδα εξετάσεων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τέσσερα μηχανήματα.

Οι παραπομπές ασθενών προήλθαν κατά 19% από τον «Ευαγγελισμό», 57% από τα άλλα νοσοκομεία της Αττικής, 12% από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, 10% από περιφερειακά πανεπιστημιακά νοσοκομεία και 2% από τα υπόλοιπα περιφερειακά νοσοκομεία και ιδιώτες γιατρούς.

Το 59% των εξετασθέντων είναι κάτοικοι Αττικής. Το 98% των περιστατικών αφορούσε πάσχοντας από καρκίνο. Η μέση αναμονή για ραντεβού είναι οκτώ ημέρες. Στόχος των γιατρών είναι να πραγματοποιηθούν εφέτος 1.500

εξετάσεις.