Μόνον τυπική η απαγόρευση του καπνίσματος!

Βενιζέλος Β.

Τυπικά και μόνο θα ισχύσει από αύριο η απαγόρευση του καπνί

sigma;ματος στους κλειστούς δημοσίους χώρους, καθώς το υπουργείο Υγείας δεν έχει λάβει το παραμικρό μέτρο για την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση τόσο των επιχειρηματιών όσο και των δημάρχων και των νομαρχών της χώρας!

Ουδείς δ

42;μαρχος ή νομάρχης έχει δει μέχρι σήμερα την περιβόητη υπουργική απόφαση για την απαγόρευση του καπνίσματος, ενώ μόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων έχουν ήδη κατατεθεί περίπου 400 αιτήσεις καταστηματαρχών οι οποίοι ζητούν άδεια για μετατροπές στο εσωτερικό των επιχειρήσεών τους. Δεδομένης, όμως, της απουσίας της σχετικής υπουργικής απόφασης, ούτε καν ο δήμος Αθηναίων είναι σε θέση να απαντήσει στις αιτήσεις, καθώς δεν είναι σαφές τι θα ισχύσει συγκεκριμένα ανάλογα με την κατηγορία του κάθε καταστήματος. Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, μόλις σήμερα θα δοθεί η υπουργική απόφαση για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)…

Επίσης, δεδομένου ότι σχεδόν τα 3/4 των δήμων της χώρας δεν διαθέτουν υπηρεσία πολεοδομίας, όλες οι σχετικές αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στις νομαρχίες, οι οποίες στερούνται σχεδόν παντελώς εκείνων των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων για την απαγόρευση του καπνίσματος.

Ακόμη και για τους δήμους που διαθέτουν υπηρεσία πολεοδομίας, όμως, μεγάλο ερώτημα παραμένει ποιοί μηχανισμοί θα συνδράμουν το υπουργείο Υγείας στον έλεγχο της τήρησης των μέτρων, καθώς και στην επιβολή των σχετικών προστίμων, καθώς ελάχιστοι δήμαρχοι φαίνονται διατεθειμένοι να “φορτώσουν” αυτή την αρμοδιότητα στη δημοτική αστυνομία. Όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, “ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο από τον ιδρυτικό νόμο της υπηρεσίας ούτε είναι δυνατό να επιβάλλεις και να εισπράττεις εσύ πρόστιμα όταν τα έσοδα θα πηγαίνουν στο ταμείο άλλου”.

Από την πλευρά του, πάντως, ο υπουργός Υγείας Δημ. Αβραμόπουλος δεν ανησυχεί και δηλώνει ότι “όλα είναι έτοιμα και όλοι είναι ενημερωμένοι σχετικά”…