Μύθος η «ισότιμη προσβασιμότητα»

Γιαννης Σουλιωτης

Ποιες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία θα συμμετάσχουν στο στάδιο σχεδιασμού του νόμου; Εχετε συμπεριλάβει στη σχεδιαζόμενη πολιτική μέτρα κατά των διακρίσεων; Διαθέσατε επαρκείς πόρους για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με άτομα με αναπηρία κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του προγράμματος;

Eυρωπαϊκό πρόγραμμα

Ερωτήσεις σαν κι αυτές περιλαμβάνει ο πρακτικός οδηγός «Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Ενταξη της Διάστασης της Αναπηρίας στις Πολιτικές» (EDAMAT), που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου, παρουσία ερευνητών από τις έξι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία από τον σχεδιασμό των πολιτικών μέχρι την εφαρμογή τους.

«Ο οδηγός ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στη χάραξη πολιτικών. Οι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων θα μπορούν να διαπιστώνουν κατά πόσο εντάσσουν στον σχεδιασμό τους τα άτομα με αναπηρία», εξηγεί στην «Κ» η συνεργάτης του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος κ. Μαρία Τριδήμα.

«Oι κυβερνώντες αδυνατούν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με αναπηρία. Ο οδηγός θα τους ωθήσει να υιοθετήσουν πρακτικές που να εξασφαλίζουν ίσα δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία», επεσήμανε από την πλευρά της η Βρετανίδα Τάνια Μπάρον, υπεύθυνη της οργάνωσης «Leonard Cheshire» που είχε τον γενικό συντονισμό του προγράμματος.

Eλλιπής ευαισθητοποίηση

Η ελλιπής προς το παρόν ευαισθητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιακών φορέων στον τομέα της προσβασιμότητας, φαινόμενο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ο οδηγός EDAMAT, αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στα πορίσματα της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών.

Σε έγγραφό που κοινοποίησε πρόσφατα το τμήμα Προσβασιμότητας του υπουργείου διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι εξαιρετικά μικρός αριθμός φορέων αντιλαμβάνεται την υποχρέωση λήψης μέτρων για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία και χαρακτηρίζει ανεπαρκή την κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών στην κατεύθυνση αυτή.

Φορείς Δημοσίου

Επιπλέον, από έρευνα του υπουργείου Εσωτερικών προέκυψε ότι από τους συνολικά 885 φορείς του Δημοσίου μόνο 284 απασχολούν άτομα με αναπηρία (συνολικά 2.232 υπάλληλοι). Οπως επισημαίνεται στην έκθεση, το πρόβλημα προσβασιμότητας, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια για τα περισσότερα άτομα με αναπηρία.