Να ανοίξουν τώρα οι Μονάδες εντατικής θεραπείας

p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

    Για τις ανάγκες σε κλίνες Μονάδων Εντατικής θεραπείας

   

   

    Είναι γνωστά τα εκρηκτικά κενά σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) καθώς και ΜΑΦ (Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας) στο δημόσιο σύστημα υγείας. Για αυτό όμως είναι κατεπείγουσα η ανάγκη κάλυψης τους ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγμή προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πρόσθετα προβλήματα που προβλέπεται να δημιουργήσει η εξάπλωση της νέας γρίπης Α.

    Στο πλαίσιο αυτό μας είναι αδιανόητο το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τα τεκταινόμενα, χειρίζεται με επικοινωνιακό τρόπο το ζήτημα, και δεν πράττει απολύτως τίποτα για αυτή την κατεπείγουσα προτεραιότητα.

    Είναι απόλυτη ανάγκη να στελεχωθούν τώρα, τουλάχιστον οι 150 υπάρχουσες έτοιμες κλειστές κλίνες ΜΕΘ. Αύριο το πρωί αν ήταν δυνατό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να σχεδιάζουμε με τους συνήθεις ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία και την ζωή των πολιτών.

    Το Τμήμα Υγείας Πρόνοιας του ΣΥΝ προτείνει τη λήψη έστω και τώρα εκτάκτων μέτρων.

    Συγκεκριμένα

    • ¶μεση μεταφορά όλου του εκπαιδευμένου σε ΜΕΘ προσωπικού που βρίσκεται και εργάζεται σε άλλες θέσεις προκειμένου να ανοίξουν τώρα οι κλειστές κλίνες των έτοιμων ΜΕΘ. Έκτακτες προσλήψεις για την αντικατάσταση των μεταφερομένων από νοσηλευτικά τμήματα στις ΜΕΘ.

    • ¶μεση πρόσληψη με κατεπείγουσες διαδικασίες εξειδικευμένου σε ΜΕΘ ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που σήμερα είναι άνεργοι.

    Είναι περιττό να τονίσουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν υποκαθιστά ούτε αναιρεί την ανάγκη για την πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας με προσωπικό με μόνιμες και σταθερές εργασιακές σχέσεις.

    Αναμένουμε την άμεση αντίδραση της Υπουργού Υγείας.

   

   

    Τμήμα Υγείας – Πρόνοιας του ΣΥΝ 17/11/09