«Να γίνουν εκτός ΑΣΕΠ ορισμένες προσλήψεις»

Την εξαίρεση διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων από τις διαδικασίες προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ ζητεί με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Χ. Γεραρής.

Οι κατηγορίες που ζητεί να εξαιρεθούν είναι:

* Το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι ο διορισμός τους γίνεται με πράξη του Προέδρου και δεν συνυπογράφεται από τον αρμόδιο υπουργό.

* Το προσωπικό της Βουλής, δεδομένου ότι στον Κανονισμό του σώματος καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς «και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της».

* Το προσωπικό όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς βάσει του εκτελεστικού νόμου στις επιτροπές επιλογής του προσωπικού τους μετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του ΑΣΕΠ κι ένας δικαστικός λειτουργός.

Τέλος, ο κ. Γεραρής εισηγείται τη μείωση του συντελεστή βαθμολογίας της συνέντευξης προς τα κάτω, δηλαδή στο 0,80, αντί του 0,80 έως 1,2 που ισχύει σήμερα.

Απαντώντας ο κ. Ραγκούσης είπε ότι και στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στις ανεξάρτητες αρχές οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Για τη Βουλή παραδέχτηκε ότι χρειάζεται αλλαγή του Κανονισμού.