Νέα ανακοίνωση – μυστήριο του Ερυθρού Σταυρού

Σε νέα ανακοίνωσή του σχετικά με το παρασκήνιο που σοβεί μεταξύ του
ομίλου “Marfin” – “Υγεία”, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του
υπουργείου Υγείας για το μέλλον του νοσοκομείου της Βούλας
“Ασκληπιείο”, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναφέρει τα εξής: “O
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός οφείλει εκ νέου να επισημάνει ότι προχωρά με
ταύτιση προς τις απόψεις του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σε ό,τι αφορά τα θεσμικά θέματα για την παγίωση της
καινούργιας σύμβασης που θα διέπει όλο το πλέγμα των σχέσεων πολιτείας
και ΕΕΣ. 

Σε ό,τι δε αφορά τα νοσοκομεία του (Κοργιαλένειο-Μπενάκειο και
Ασκληπιείο της Βούλας), τη χρήση των οποίων εκχώρησε στο ΕΣΥ, ο τρόπος
αξιοποίησής τους ανήκει εις την επιλογή του χρήστη (υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΣΥ) και θα αποτυπώνεται στο τελικό
κείμενο της σύμβασης, το οποίο θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως. Τα
παραπάνω είναι γνωστά στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο και δεν
επιδέχονται διάψευσης”. 

Ούτε αυτή η ανακοίνωση φωτίζει, πάντως, το σκοτεινό και
εξοργιστικό παρασκήνιο που εξελίσσεται σε βάρος της περιουσίας του
ελληνικού λαού και του ΕΣΥ, ενώ σιωπή τήρησαν χθες και το υπουργείο
Υγείας και ο όμιλος του “Υγεία”… 

B.B.