Νέες περικοπές 1,75 δισ. ευρώ στην Υγεία μέχρι το 2015

Βενιζέλος Β.

Νέες δραστικές περικοπές δημοσίων δαπανών ύψους… 1,75 δισ. ευρώ μέχρι το 2015, εκ των οποίων τα 310 εκατ. αφορούν τις νέες περικοπές για το 2011 και περιλαμβάνουν επίσης τη φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων, περιλαμβάνει η έκθεση της τρόικας για τον τομέα της Υγείας.

 

Έρχεται χρέωση των υπηρεσιών Υγείας για τους μετανάστες “χωρίς χαρτιά”, αλλά και περιορισμός των υπηρεσιών Υγείας για τους ανασφάλιστους

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση καλείται να περικόψει περαιτέρω δημόσιες δαπάνες Υγείας ύψους 310 εκατ. ευρώ για το 2011, 697 εκατ. ευρώ για το 2012, 349 εκατ. ευρώ για το 2013, 195 εκατ. ευρώ για το 2014 και 188 εκατ. ευρώ για το 2015.

Το πρόγραμμα των πρόσθετων περικοπών, το οποίο είναι εμπροσθοβαρές, υποδεικνύει επίσης τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι για τα οικονομικά της Υγείας.

Έτσι, η τρόικα καλεί την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέο υγειονομικό χάρτη και νέα μείωση των δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, στην εφαρμογή κεντρικού συστήματος για τις προμήθειες του ΕΣΥ, στην περικοπή των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας προς τους ανασφάλιστους, στην επιβολή χρέωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας προς τους μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα μας, καθώς και στην πλήρη εφαρμογή