Νέες τιμές των φαρμάκων από τη Δευτέρα

Συνεδριάζει σήμερα στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, προκειμένου να ενημερωθεί για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές σε 6.500 κυκλοφορούντα στην εγχώρια αγορά φάρμακα, μετά την ανατιμολόγησή τους βάσει του νέου πλαισίου καθορισμού των τιμών.